Join the swarm:

Kunskap 3000x1000px

Studie: Upphovsrätten till böcker förlorar relevans efter första året

En ny studie publicerad som Open Access i EPJ Data Science använder New York Times lista över bäst säljande böcker som datakälla för att bygga en modell över när och hur böcker säljer som mest. Författarna har skrapat information om tusentals böcker – både skönlitterära och facklitterära – över flera års tid. Deras slutsats är att försäljningen av böcker når sin högsta nivå inom de första femton veckorna från släpp och att runt 95% av försäljningsintäkterna dras in under det första året på marknaden.

figure9

Data från studien

Ifall upphovsrättens syfte är att garantera författare inkomster från försäljning av exemplar av sina böcker visar studien att den inte behöver vara särskilt långvarig. Verkligen inte livstid plus 70 år. Piratpartiet föreslår fem års kommersiell upphovsrätt, med möjlighet att förlänga till maximalt tjugo år. Det vore en rimligare balans mellan allmänhetens tillgång till kultur och skaparnas möjlighet att tjäna pengar på upphovsrätten.

2560 819 Piratpartiet