Email 3249062 1280

Rätten att skicka digitala brev

3. Dina brevvanor spåras inte

Ingen spårar vem som skickar brev till vem, hur ofta eller när på dygnet. Det är information som du har rätt att hålla för dig själv.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där din internetleverantör tvingas övervaka dina kommunikationsvanor.

4. Brevbäraren är inte ansvarig för innehållet i ditt brev

Brevbärarens ansvar är att transportera ditt brev på ett säkert sätt till din brevlåda. Den är inte ansvarig för att ha hjälpt dig begå ett upphovsrättsintrång ifall du skickat en CD-skiva i posten.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där olika mellanhänder allt oftare får ansvar för vad människor kommunicerar.

Den här uppsättningen egenskaper hos fysiska brev utgör en mängd medborgerliga rättigheter som vi tagit för givna, men som de facto har upphävts i det digitala samhället.

Digital kommunikation är precis lika verklig som analog, och i dagens digitaliserade samhälle ofta både vanligare och viktigare för människors vardag. Därför borde vår rätt till privatliv vara lika stark i det digitala samhället!

2. Ditt brev förblir oläst under transporten

Ingen har en rättighet eller skyldighet att öppna brev under transporten. Alla brev öppnas inte för att kontrollera så att de inte har illegalt innehåll – en kopierad dikt, narkotika eller något annat. Ifall du redan är misstänkt för ett allvarligt brott kan dina brev öppnas och kontrolleras, men brev öppnas inte rutinartat i hopp om att upptäcka nya brott.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där krav på att övervaka vad som sägs blir allt vanligare.

3. Dina brevvanor spåras inte

Ingen spårar vem som skickar brev till vem, hur ofta eller när på dygnet. Det är information som du har rätt att hålla för dig själv.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där din internetleverantör tvingas övervaka dina kommunikationsvanor.

4. Brevbäraren är inte ansvarig för innehållet i ditt brev

Brevbärarens ansvar är att transportera ditt brev på ett säkert sätt till din brevlåda. Den är inte ansvarig för att ha hjälpt dig begå ett upphovsrättsintrång ifall du skickat en CD-skiva i posten.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där olika mellanhänder allt oftare får ansvar för vad människor kommunicerar.

Den här uppsättningen egenskaper hos fysiska brev utgör en mängd medborgerliga rättigheter som vi tagit för givna, men som de facto har upphävts i det digitala samhället.

Digital kommunikation är precis lika verklig som analog, och i dagens digitaliserade samhälle ofta både vanligare och viktigare för människors vardag. Därför borde vår rätt till privatliv vara lika stark i det digitala samhället!

1. Du kan skicka ditt brev anonymt

Det är helt upp till dig som skickar brevet ifall du vill identifiera dig som avsändaren eller inte. Du har till och med valfriheten att identifiera dig endast till mottagaren (inne i brevet) eller även till transportören (utanpå brevet) eller inte alls.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där det blir allt vanligare med krav på identifiering av avsändare.

2. Ditt brev förblir oläst under transporten

Ingen har en rättighet eller skyldighet att öppna brev under transporten. Alla brev öppnas inte för att kontrollera så att de inte har illegalt innehåll – en kopierad dikt, narkotika eller något annat. Ifall du redan är misstänkt för ett allvarligt brott kan dina brev öppnas och kontrolleras, men brev öppnas inte rutinartat i hopp om att upptäcka nya brott.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där krav på att övervaka vad som sägs blir allt vanligare.

3. Dina brevvanor spåras inte

Ingen spårar vem som skickar brev till vem, hur ofta eller när på dygnet. Det är information som du har rätt att hålla för dig själv.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där din internetleverantör tvingas övervaka dina kommunikationsvanor.

4. Brevbäraren är inte ansvarig för innehållet i ditt brev

Brevbärarens ansvar är att transportera ditt brev på ett säkert sätt till din brevlåda. Den är inte ansvarig för att ha hjälpt dig begå ett upphovsrättsintrång ifall du skickat en CD-skiva i posten.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där olika mellanhänder allt oftare får ansvar för vad människor kommunicerar.

Den här uppsättningen egenskaper hos fysiska brev utgör en mängd medborgerliga rättigheter som vi tagit för givna, men som de facto har upphävts i det digitala samhället.

Digital kommunikation är precis lika verklig som analog, och i dagens digitaliserade samhälle ofta både vanligare och viktigare för människors vardag. Därför borde vår rätt till privatliv vara lika stark i det digitala samhället!

De flesta är helt överens om att klassiska analoga snigel-post-brev ska vara privata. Trots det är få politiska aktörer villiga att säga att samma sak ska gälla för digital kommunikation. Vi pirater tycker inte att människor som kommunicerar digitalt förtjänar sämre privatliv än de som väljer att kommunicera analogt. Därför tittar vi här på fyra egenskaper hos det analoga brevet som borde överföras till det digitala brevet.

1. Du kan skicka ditt brev anonymt

Det är helt upp till dig som skickar brevet ifall du vill identifiera dig som avsändaren eller inte. Du har till och med valfriheten att identifiera dig endast till mottagaren (inne i brevet) eller även till transportören (utanpå brevet) eller inte alls.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där det blir allt vanligare med krav på identifiering av avsändare.

2. Ditt brev förblir oläst under transporten

Ingen har en rättighet eller skyldighet att öppna brev under transporten. Alla brev öppnas inte för att kontrollera så att de inte har illegalt innehåll – en kopierad dikt, narkotika eller något annat. Ifall du redan är misstänkt för ett allvarligt brott kan dina brev öppnas och kontrolleras, men brev öppnas inte rutinartat i hopp om att upptäcka nya brott.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där krav på att övervaka vad som sägs blir allt vanligare.

3. Dina brevvanor spåras inte

Ingen spårar vem som skickar brev till vem, hur ofta eller när på dygnet. Det är information som du har rätt att hålla för dig själv.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där din internetleverantör tvingas övervaka dina kommunikationsvanor.

4. Brevbäraren är inte ansvarig för innehållet i ditt brev

Brevbärarens ansvar är att transportera ditt brev på ett säkert sätt till din brevlåda. Den är inte ansvarig för att ha hjälpt dig begå ett upphovsrättsintrång ifall du skickat en CD-skiva i posten.

Detta i kontrast till digital kommunikation, där olika mellanhänder allt oftare får ansvar för vad människor kommunicerar.

Den här uppsättningen egenskaper hos fysiska brev utgör en mängd medborgerliga rättigheter som vi tagit för givna, men som de facto har upphävts i det digitala samhället.

Digital kommunikation är precis lika verklig som analog, och i dagens digitaliserade samhälle ofta både vanligare och viktigare för människors vardag. Därför borde vår rätt till privatliv vara lika stark i det digitala samhället!

1280 716 Piratpartiet
Sök efter...