Join the swarm:

Protokoll 1080x1920

Protokoll från Piratpartiets andra extramöte 2022

Här är protokollet från vårt andra extramöte 2022 – då medlemmarna beslutade om vår lista inför riksdagsvalet i september.

Protokoll Piratpartiets andra extramöte 2022
1920 1080 Piratpartiet