Join the swarm:

Medlemsenkäten

Piratpartiet skjuter ut årets medlemsenkät

Som gräsrotsrörelse är vi helt beroende av våra medlemmar och det engagemang varje enskild pirat lägger ner på partiet.

Därför vill vi veta vad du som medlem i Piratpartiet och/eller Ung pirat tycker om oss och vår verksamhet. Under de närmaste dagarna kommer vi att skicka en medlemsenkät per mejl till alla medlemmar, så håll koll på din inbox (och din spamkorg ifall du har en övernitisk mejlserver).

Svaren vi får in genom enkäten kommer att användas för att prioritera och planera partiets verksamhet under 2023-2024, så det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar svarar och verkligen tänker efter.

Enkäten innehåller totalt tretton frågor och tar cirka 6–10 minuter att svara på.

Den 2 juni är sista svarsdag för 2023.

Frågor på det?

Sara Beau Hjalmarsson
Piratpartiets valamiral

Piratchatten: @hjalmarsson
Mobilnummer: +46 (0)72-008 26 50
Mejl: sara.hjalmarsson@piratpartiet.se

1920 1080 Piratpartiet