Partisekreterare Sokes

Partisekreterare med pirathatt sökes

Uppdatering:
Vi har hittat vår partisekreterare i Isabel Hernández Humbla.

Piratpartiet söker en strukturerad och kommunikativ partisekreterare för att utveckla organisationen.

Som partisekreterare har du huvudansvaret för den operativa ledningen av partiet och att leda organisationen mot uppsatta mål på framför allt nationell nivå – men du kan även bli inblandad regionalt och lokalt. Ett av dina viktigaste uppdrag är hjälpa aktiva pirater och nya medlemmar att hitta och komma in i olika projekt och arbetsgrupper. Erfarenhet inom ledarskap, projektledning och organisationsutveckling är därför en stor merit.

Det ingår även i ditt uppdrag att bistå med samordning och som bollplank till olika initiativ och team i partiet. Över tid förväntas du som partisekreterare få en bred insyn i vad som pågår rent arbetsmässigt inom partiet.

Eftersom Piratpartiet är en modern, distribuerad och medlemsdriven organisation, med ett digitalt och ickehierarkiskt arbetssätt, är det en fördel om du trivs i den sortens arbetsmiljöer. Du kommer alltså framförallt att arbeta online, men tjänsten kan inkludera resor och arbete i hela landet.

Generella ansvarsområden

Den här listan är tänkt att fungera som vägledning snarare än något skrivet i absolut sten. Uppdraget kan komma att förändras allt eftersom och det finns stora möjligheter att forma uppdraget efter dina egna idéer och initiativ.

  • Koordinera arbetet inom AU (arbetsutskottet)
  • Kommunicera internt kring vad som händer i partiet
  • Vara ytterst ansvarig för att partiets operativa organisation fungerar
  • Vidareutveckla partiets operativa organisationsstruktur och processer
  • Slussa in medlemmar som vill jobba aktivt till lämpliga arbetsgrupper inom partiet, exempelvis inom onboarding & utbildning, intern kommunikation, externa kommunikation och IT
  • Regelbundet rapportera till styrelsen
Vad ingår INTE i uppdraget?

Partisekreteraren har ett brett ansvarsområde; hen förväntas ha koll på i stort sett allt som pågår inom partiets organisation. Tanken är absolut inte att partisekreteraren ska utföra detta arbete själv, utan fokus ligger på att koordinera och utveckla en organisationsstruktur där andra pirater kan utföra själva arbetet.

Om det saknas besättning inom ett viktigt projekt är det alltså inte inte partisekreterarens ansvar att själv täcka upp för den bristen. Istället bör det rapporteras till AU och eventuellt styrelsen, så att vi kan identifiera områden med personalbrist och stärka upp organisationen.

Partisekreteraren har framförallt ett internt och organisatoriskt uppdrag – inte ett publikt eller politiskt ansvar. Det uppdraget ligger på partiledaren; det är hon som är partiets ansikte utåt.

Är du vår nya partisekreterare?

Som partisekreterare får du självklart fullt stöd av partiledaren, partistyrelsen, resten av partiet och hela piratrörelsen. Observera att det här är en ideell förtroendepost i partiet och att ingen lön utgår.

Skicka din ansökan och/eller eventuella frågor till vår rekryterare.

Peter Lamperud
peter.lamperud@piratpartiet.se
+46 (0)736-46 87 62


Psst! Om du vill göra mer för piratrörelsen i stort och Piratpartiet i synnerhet, men inte som partisekreterare, så får du gärna ropa till i någon av våra kanaler. Vi behöver fler aktiva medlemmar i våra projekt och arbetsgrupper, så oavsett om du gillar social media, kod, ord, grafisk design, excel eller människor – hör av dig! Skicka ett par rader om dig själv och vad du vill bidra med, så återkommer vi inom kort.

1920 1080 Piratpartiet
Sök efter...