Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Protokoll från partiets extrainsatta medlemsmöte i januari 2021

Nu kan vi publicera det underskrivna protokollet från det extrainsatta medlemsmöte som beslutade om partiets nya principprogram i januari.

Protokoll Piratpartiets extramöte 2021
3000 1000 Piratpartiet