Join the swarm:

Terreg Header

Pressmeddelande: EU-medborgare motsätter sig utländsk anti-terror internetcensur

Patrick Breyer, Europaparlamentariker, Piratpartiet i Tyskland, och Katarina Stensson, Partiledare, Piratpartiet. Foto: Patrick Breyer’s office.

En stor majoritet av EU:s medborgare är negativa till förslaget om gränsöverskridande anti-terror internetcensur. Det visar en opinionsundersökning gjord av YouGov på uppdrag av den gröna gruppen i Europaparlamentet, där piratpartierna ingår. Undersökningen omfattade totalt 10214 deltagare från 10 medlemsländer, inklusive Sverige.

Endast 30 procent av de tillfrågade stödde planerna från kommissionen och rådet att material upplagt på nätet i det egna landet ska kunna granskas av myndigheter från samtliga 27 medlemsländer, och att de ska kunna begära att material tas bort om de bedömmer att det utgör “terrormaterial”. Hela 51 procent av de svarande motsätter sig detta och menar att sådana befogenheter borde begränsas till myndigheter eller domstolar från det egna landet. Vilket är den linje som EU-parlamentet driver i de pågående förhandlingarna.

Kritiker fruktar att utländska myndigheter, så som den ungerska, kan diktera att lagligt material som är obekvämt för landets regim kan klassas som “terrorism” och begära att det tas bort. Vilka organisationer som anses vara “terrororganisationer” varierar i olika medlemsländer. Till exempel anser Spanien att den katalanska självständighetsrörelsen är terrorism. 2019 begärde franska myndigheter, med hjälp av liknande lagstifting, att material skulle raderas från hundratals webbsidor som inte hade något att göra med terrorism, inklusive tecknade serier, vetenskapliga publiceringar och information om veganism.

Förhandlingarna om den föreslagna EU-förordningen om ett förhindrande av terorrisminnehåll online

EU förhandlar just nu om en förordning för att förhindra spridning av terrorinnehåll online. Både kommissionen och medlemsländernas regeringar vill se användning av uppladdningsfilter och snabba så kallade “avlägsnandeorder” där en myndighet i ett land kan begära att en webbsida i ett annat land plockar ned material inom en timme. Den franska konstitutionsdomstolen har dömt ut en liknande nationell lag som grundlagsvidrig. Trots detta insisterar Ylva Johansson (S), kommissionär för inrikesfrågor, på att de kontroversiella mekanismerna ska ingå i förordningen.

För att få en bild av medborgarnas inställning så beställde europaparlamentarikern Patrick Breyer (Piratpartist i den gröna gruppen) en opinionsundersökning som genomfördes i Sverige, Tyskland, Österrike, Polen, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Irland och Tjeckien.

En majoritet motsätter sig uppladdningsfilter

Endast 38% av de tillfrågade i den representativa undersökningen stödjer användandet av uppladdningsfilter, medan 59% antingen vill att eventuell censur ska ske efter manuell bedömning eller motsätter sig helt att censurera terrormaterial från internet.

Även om automatisk censur genom uppladdningsfilter är snabbare och kräver mindre arbete än att hantera varje fall för sig, så finns stora brister med att använda AI för att censurera internet. Ett av de största problemen med uppladdningsfilter är att de är okänsliga för den kontext i vilken materialet som granskas har använts. Således kommer filter att censurera filmmaterial om ett terrordåd, oavsett om det används till illvillig propaganda, eller legitim nyhetsrapportering. Redan idag är detta ett stort problem på flera stora nätplattformar som använder censurfilter frivilligt. Dessa filter stoppar systematiskt lagliga uppladdningar och hotar den digitala yttrandefriheten. Till och med Google, världsledande på AI och med obegränsad budget, erkänner att deras filter raderat en parlamentsdebatt om tortyr och aktivisters dokumentation av krigsbrott i Syrien.

“Den allmänna opinionen visar med all önskvärd tydlighet att det är dags att kommissionen överger sina krav på transnationella censurmöjligheter och automatiska uppladdningsfilter”, kommenterar den tyska EU-parlamentarikern och piratpartisten Patrick Breyer. “Terroristpropaganda ska så klart bekämpas, men det ska göras effektivt, utan att försvaga den digitala ekonomin eller underminera våra grundläggande fri- och rättigheter. Vi behöver stå upp mot censur av internet av kinesisk modell!” säger Breyer.

Svenska Piratpartiets partiledare Katarina Stensson kommenterar: “Opinionen visar att EUs medborgare har en större förståelse än vad dess ledande politiker har, både för vad som är tekniskt möjligt och vad som är rätt att göra i ett demokratiskt samhälle”.

Kontakt
Katarina Stensson, partiledare
katarina.stensson@piratpartiet.se – 070 604 30 95

Henrik Passmark, vice partiledare
henrik.passmark@piratpartiet.se

Mattias Rubenson, partisekreterare
mattias.rubenson@piratpartiet.se

2560 853 Piratpartiet