Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Piratpartiets framgångar

Sedan grundandet i Sverige har piratpartier grundats i 67 andra länder. Detta gör Piratpartiet till den mest framgångsrika politiska rörelsen sedan 80-talets miljörörelse.

3000 1000 Piratpartiet