Musikproducenten Johan Bakke om upphovsrättsdirektivets hot mot kulturskapare