Join the swarm:

parliament_committee_voting

Hur kan EU-parlamentet bli mer transparent och effektivt?

Mikulas Peksa (tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet) har enat en majoritet bakom skarpa förslagmer transparens och effektivitet i EU-parlamentets arbete. Att spendera de europeiska skattebetalarnas pengar på ett transparent och effektivt sätt är viktigt, särskilt under pågående pandemi och dess ekonomiska konsekvenser. EU måste undvika missbruk av ekonomiska resurser och se till att olika stödprogram verkligen når de som behöver dem.

Parlamentet borde sluta pendla mellan Bryssel, Luxemburg och Strasbourg

>

I nuläget använder EU-parlamentet flera byggnader i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg och tvingar tusentals av medarbetare att kontinuerligt pendla i onödan mellan dessa platser. EU-domstolen uppskattar kostnaderna till mer än 114 miljoner euro varje år. Detta är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Parlamentarikers ersättningar

>

I nuläget får alla parlamentariker ersättning (”general expenditure allowance”) för generella kontorsutlägg, resor och så vidare. Ersättningsnivån ligger runt 40 000 kronor per månad. Det finns regler för hur dessa pengar ska spenderas, men i nuläget inga krav på transparens och därför inte heller något sätt att utkräva ansvar för sättet parlamentariker spenderar pengarna på.

Våra krav är i linje med Transparency International:

  • Kvitton ska sparas för möjlig oberoende granskning.
  • Oanvända pengar ska återbetalas till parlamentet.
  • Information om hur pengarna spenderats ska vara öppet tillgängligt för allmänheten.

Julia Reda, som var tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet under mandatperioden 2014-2019 publicerade sina utlägg på sin blogg efter oberoende revision. Den nuvarande piratdelegationen i Bryssel (tre tjecker och en tysk) publicerar sina utgifter och anställningar på det tjeckiska Piratpartiets hemsida.

Publicera information om parlamentarikers möten med lobbyister

>

Piratpartiet driver på för nya krav på att publicera de möten med lobbyister som EU-parlamentariker har. Den informationen ska vara tillgänlig i ett öppet och maskinläsligt format för att stärka transparensen i parlamentarikernas arbete. Denna mötesdata ska länkas till transparensregistret för företag och organisationer som lobbar mot EU-parlamentet.

Utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre

>

EU-parlamentet behöver bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter att minimera onödigt pappersarbete, resor och liknande.

Overall, the EU Parliament is moving towards more digitalisation by promoting a paperless administration. We are, however, calling for more digital tools to be developed, such as videoconference tools and decentralised cloud storages, in order to ensureeffectivity of essential legislative work, especially in the context of a global pandemic when social distancing is required. This would also help protect the environment and save resources. In the 21st century, elected representatives of Europeans should be able to work from anywhere in Europe.

European Pirate Party

Särskilt när politiker varje år ålägger många offentliga verksamheter att effektivisera sitt arbete genom digitalisering borde man själva gå i framkanten.

2048 1260 Piratpartiet