Save Our Internet

EU-parlamentariker Cavada går från att reglera upphovsrättsindustrin till att arbeta för den

Tidigare EU-parlamentarikern Jean-Marie Cavada var en av de som drev på hårdast för de värsta möjliga versionerna av upphovsrättsdirektivet. Han arbetade både för uppladdningsfilter och länkskatt. Nu har han gått från att arbeta för upphovsrättsindustrin som parlamentariker till att arbeta direkt för ett insamlingssällskap för fransk media. Innan han var parlamentariker arbetade han också för upphovsrättsindustrin, då som chef på Radio France.

Cavada är kanske mest känd för att under arbetet med upphovsrättsdirektivet ha föreslagit att införa förbud mot panoramafrihet. Han ville alltså förbjuda länder inom EU från att införa ett undantag i upphovsrätten som gör det lagligt att dela fotografier av offentliga miljöer.

Under arbetet med upphovsrättsdirektivet var Cavada en av de som högljuddast klagade på för mycket lobbying. När kampanjerna mot artiklarna 11 och 13 kom igång på allvar gick han ut i media och anklagade den för att vara Big Techs sätt att slippa betala kulturarbetare. Denna propaganda var framgångsrik och verkar ha övertygat många parlamentariker om att det enda genuina motståndet mot upphovsrättsdirektivet kom från Google och Facebook, och inte europeiska medborgare. Även i Sverige förekom denna propaganda från upphovsrättslobbyn. Detta trots stora demonstrationer i många europeiska länder, enorma namninsamlingar och mängder av mail till parlamentariker från riktiga människor.

Tyska demonstranter mot artikel 13 försöker bevisa att de faktiskt finns på riktigt

Upphovsrättslobbyns dubbelmoral och vilseledande propaganda

>

Det är ironiskt att upphovsrättslobbyn kampanjade så hårt mot lobbying vilken de uppfattade som ett sätt att illegitimt påverka politiken. Det är trots allt offentligt tillgänglig information att de överlägset största lobbyisterna i frågan var upphovsrättsindustrin. Kontakterna mellan lagstiftarna och upphovsrättslobbyn var så täta att Gunther Oettinger, kommissionären som var ansvarig för att lägga fram upphovsrättsdirektivet, bad journalister att sluta kritisera direktivet i ett tal till tyska tidningsförlag. Oettinger tillhör det tyska kristdemokratiska partiet CDU, till vilket det gigantiska tyska förlaget Axel Springer donerar stora summor pengar.

När den maltesiska parlamentarikern Theresa Comodini avgick för ett nationellt politiskt uppdrag lämnade hon över ansvaret för EU-parlamentets hantering av upphovsrättsdirektivet till den tyske politikern Axel Voss (också han från CDU). När Voss nominerats till uppdraget arrangerade Oettinger ett möte med sig själv, Voss och Matthias Döpfner, VD för Axel Springer. På mötet diskuterades faktumet att Comodini tidigare föreslagit att stryka länkskatten (artikel 11) från upphovsrättsdirektivet, och att Oettinger förväntade sig samma ambitionsnivå från parlamentet som kommissionen visat i sitt förslag. Med andra ord: Oettinger och Döpfner pressade gemensamt parlamentets nya rapportör att ändra parlamentets politiska inriktning.

Mer om problematiken runt lobbyism och intressekonflikter i EU

>

https://piratpartiet.se/nyheter/intressekonflikter-vid-eu-kommissionen/
https://piratpartiet.se/nyheter/obligatoriskt-oppenhetsregister-tvingar-fram-mer-transparens-inom-eu-lobbyism/
https://piratpartiet.se/nyheter/krav-pa-transparens-i-eus-ministerrad/
1920 1280 Piratpartiet
Sök efter...