Join the swarm:

Europaparlamentet i Strasbourg

Ett historiskt dåligt beslut för det fria internet

Idag togs ett historiskt dåligt beslut. De konservativa, liberala och nationalistiska grupperna i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) röstade i stora drag för att godkänna kommissionens föreslagna direktiv om upphovsrätt inom den digitala inre marknaden.

I beslutet så antogs förslagen om den så kallade länkskatten och automatiska uppladdningsfilter. Dessa har tidigare kritiserats brett för den skada de kommer innebära för internet som det fungerar idag.

  • Länkskatten” innebär att nätplattformar måste betala en licensavgift när användare delar länkar till nyhetsartiklar, ifall dessa åtföljs av även små delar av artikelns innehåll, så som ingress eller rubrik.
  • Automatiska uppladdningsfilter kommer censurera allt material, så som foton, videor och texter som användare laddar upp till plattformar, ifall de väcker någon slags misstanke om upphovsrättsintrång.

Beslutet innebär att rättssäkerheten sätts ur spel genom att privata företag bestämmer vad som är tillåtet att dela och ladda upp på internet, utifrån deras bedömning om det kan bryta mot upphovsrätten. Rättsväsendet kringgås och ingen juridisk prövning görs. Plattformarna riskerar stora viten ifall de släpper igenom upphovsrättsintrång, vilket gör att de kommer blockera mer än vad som krävs och censurera helt lagliga uppladdningar för att vara på den säkra sidan.

Mattias Bjärnemalm, politiskt sakkunnig inom nätpolitik i Europaparlamentet, kommenterar förslagen:

Att vi behöver en upphovsrättsreform i Europa för att anpassa oss till en digital tidsålder står bortom allt tvivel. Men dagens beslut går åt rakt motsatt håll. Att kräva licenser för att sprida nyheter kommer inte hjälpa till att finansiera journalistik, det kommer helt enkelt att stoppa spridandet av professionellt nyhetsmaterial och hota mindre publikationer, vilka mest av alla är beroende av att deras artiklar blir delade.

Planerna för automatiska filter är lika kortsiktiga. Förespråkarna hävdar att de kommer se till att kreatörer får betalt för sitt arbete, men istället kommer de framför allt att blockera legalt material och kreativa skapelser som memer och parodier. De kommer också att skada europeiska plattformar och startups som inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att skapa filter.

Mattias Bjärnemalm, politiskt sakkunnig

Piratpartiets partiledare Magnus Andersson kommenterar omröstningen:

Dessa åtgärder kommer att skada internet. Människor kommer att stöta på problem i sin digitala vardag – att till exempel diskutera de senaste nyheterna och uttrycka sig kreativt kommer hindras på grund av dessa lagar. Att angripa vår frihet att delta i den digitala delen av samhället för att gynna stora mediaföretags specialintressen är oacceptabelt.

Vår europaparlamentariker Julia Reda kommer att utmana resultatet i utskottet och kräva en omröstning i EU-parlamentet nästa månad. Vi kan fortfarande vända utvecklingen och bevara det fria internet!

Magnus Andersson, partiledare

Vid frågor om förslagens detaljer, kontakta Mattias Bjärnemalm på:mattias.bjarnemalm@ep.europa.eu, +46 (0)704-38 50 46.

Vid frågor om Piratpartiets ställning i frågan, kontakta Magnus Andersson på: magnus.andersson@piratpartiet.se, +46 (0)705-75 74 78.

2560 853 Piratpartiet