Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

En röst på Piratpartiet 2022 är inte bortkastad

Du har säkert hört någon prata om att den som röstar på ett mindre parti ”slänger bort sin röst”. Men det är en idé som skyddar dagens makthavare från att förlora sin makt och cementerar den rådande politiska ordningen. Effekten blir att man stoppar möjligheterna till politisk utveckling och skadar demokratin.

Här är fem argument för varför en röst på Piratpartiet 2022 inte är bortkastad, oavsett valresultatet.

1. Det är aldrig att slänga bort sin röst om man röstar enligt övertygelse; det är snarare ens plikt i en demokrati. Representativ demokrati ska fungera så att medborgarna uttrycker sina politiska åsikter genom att välja företrädare, som agerar enligt det förtroende och den uttryckta vilja som givits dem i valet. Detta fungerar bara om väljarna röstar enligt övertygelse.

2. Den som röstar taktiskt tänker ofta att det är tillfälligt, men vad man gör genom taktikröstningen är (ofta) att cementera den ordning som gör att man tänker att man behöver taktikrösta. Man vill inte rösta på en utmanare i det här valet, för att man vill stärka ett av de tre stora partierna. I nästa val är det ett av dessa tre partier man inte vill lägga sin röst på, för att man vill avgöra den viktigare striden mellan de två största kvarvarande partierna. Och så har man genom taktikröstandet skapat situationen där man nu ”måste” taktikrösta på ett av de två stora partierna som man egentligen inte stödjer.

3. Demokratisk politik är en långsiktig övning. På kort sikt har röstandet liten effekt, på lång sikt har det stor. En röst på ett utmanarparti idag kan vara en del av en rörelse som på sikt totalt förändrar politiken. 2010 fick de tjeckiska piraterna 0,8 procent av rösterna, 2013 fick de 2,66 procent och 2017 fick de 10,79 procent. De som lade sin röst på de tjeckiska piraterna 2010 kastade inte bort den, utan var med och lade grunden för vad som idag är den största oppositionsrörelsen till den korrupta ledaren Babis.

4. Hävstången i ens röst på ett litet parti är större än på ett stort. Din röst försvinner i mängden på det större partiet lättare än på det lilla, vad gäller t.ex. medieuppmärksamhet, finansiering osv. Om Piratpartiet får 2 procent istället för 0,5 procent kommer det påverka partiets förutsättningar att genomdriva sin politik mycket mer än vad det påverkar Socialdemokraterna att gå från 21,5 procent till 23 procent.

5. Om man accepterar att det är otroligt att just din röst ger Piratpartiet ett mandat i riksdagen eller lokal församling, så är det också otroligt att just din röst ger något annat parti ett mandat. Ifall Socialdemokraterna får 25 eller 26 procent lär väldigt sannolikt inte göra någon skillnad för mängden mandat partiet erhåller. Därför är en röst på Socialdemokraterna lika ”bortkastad” som en röst på Piratpartiet, ur ett mandatfördelningsperspektiv.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...