Join the swarm:

Digitaleurope

Digital Services Act i EU-parlamentets utskott LIBE och JURI

Digital Services Act är ett lagförslag från EU-kommissionen. Det kommer påverka internets framtid i EU enormt och är en av de viktigaste politiska striderna på EU-nivå under mandatperioden 2019-2024. Under 2021 kommer EU-parlamentet att anta sin position inför förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen. LIBE-utskottet har redan antagit en position och inom kort ska JURI-utskottet rösta om sin position. Vad handlar DSA om? Vad händer i utskotten? Vad händer efter att de röstat? Det svarar vi på i den här texten.

I denna text:

 1. Vad är DSA?
 2. Paneldiskussion om DSA
 3. Piratpartiets linje
 4. Omröstningen i LIBE
 5. Kommande omröstning i JURI
 6. Vad händer sen?

Vad är DSA?

>

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Piratpartiet arbetar i EU-parlamentet för att DSA ska bli en banbrytande internet-lagstiftning. Vi vill främja ett decentraliserat internet, nätanvändarnas fri- och rättigheter, privatliv, yttrandefrihet och möjligheten till privat kommunikation.

Paneldiskussion om DSA

>

Paneldiskussion om DSA, ledd av Patrick Breyer. Deltagare är Christel Schaldemousse, tysk EU-parlamentariker och ansvarig för att ta fram parlamentets position i lagstiftningsfrågan, Shoshana Zuboff, bästsäljande författare om övervakningskapitalism, Christoph Schmon, policy director vid Electronic Frontier Foundation, Werner Stengg, tjänsteman vid EU-kommissionen, och David Reichel, forskare inom AI och grundläggande rättigheter.

Piratpartiets linje

>

När kommissionen samlade in åsikter om utformningen av DSA skickade Piratpartiet in ett ställningstagande som du kan läsa här. Kort var våra förslag:

 • Interoperabilitetskrav på dominerande plattformar
 • Användare i kontroll av rekommendationsalgoritmer
 • Transparenskrav på dominerande plattformar
 • Förutsägbara regler på plattformar
 • Kryptering åt alla
 • Rätt till digital anonymitet
 • Nej till uppladdningsfilter
 • Förbud mot nationella krav på generell övervakning
 • Begränsat juridiskt ansvar för mellanhänder

Vill du läsa mer om vad vi menar och varför dessa förslag är så viktiga, så ta en titt på vårt ställningstagande. Dessa principer har drivits av den tyska piratpartisten i EU-parlamentet, Patrick Breyer, i förhandlingarna som pågått såhär långt.

Omröstningen i LIBE

>

Efter att EU-kommissionen lagt fram sitt förslag till DSA har EU-parlamentets olika utskott börjat behandla förslaget och rösta om hur de vill förändra det. LIBE-utskottet (ansvarigt för medborgerliga fri- och rättigheter) röstade om DSA under sommaren 2021. Generellt antog LIBE en bra position.

Rapportör för LIBE-utskottet är Patrick Breyer. Han är också skuggrapportör för JURI-utskottet och kommer delta i de slutliga förhandlingarna mellan parlamentet och rådet.

“We have come up with clear and sometimes ground-breaking answers to the monopolisation of the Internet by a few large corporations whose business model is based on spying on and manipulating users for advertising revenues, and which results in censoring and de-platforming users at will. We want the Digital Services Act to be a turning point for the protection of our fundamental rights in the digital era!”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Några bra förslag i den text som LIBE antog:

 • Nätanvändare ska få vara anonyma när det är rimligt möjligt.
 • Kontextdriven snarare än persondata-driven annonsering såvida inte användaren aktivt ger sitt samtycke till det senare.
 • Medborgare i EU ska ha rätt att använda krypterad kommunikation.
 • Olagligt material ska inte blockeras av internetleverantörer utan tas bort av den som tillhandahåller det.
 • Inga uppladdningsfilter utanför undatagsfall.
 • Bara oberoende rättslig instans ska få avgöra ifall yttranden är lagliga eller inte. Lagliga yttranden ska bara tas bort av plattformar ifall de är inkompatibla med plattformens syfte.
 • Användare ska få större kontroll över vilken information som presenteras för dem i algoritmstyrda flöden.

”Users would have to opt in to a personalisation of the information presented to them (e.g. in the timeline) and would also be able to switch off the platform algorithms for proposing content altogether. This will curb the profit-driven spread of problematic content such as misinformation, conspiracy theories or hate speech.”

Patrick Breyer

Hur röstade svenska parlamentariker i LIBE?

För Breyers förslag röstade:

 • Evin Incir (S)
 • Alice Bah Kuhnke (MP)

Mot Breyers förslag röstade

 • Sara Skyttedal (KD)
 • Tomas Tobé (M)

I en separat omröstning om att införa interoperabilitetskrav på dominerande plattformar röstade Even Incir (S), Sara Skyttedal (KD) och Tomas Tobé (M) emot.

Kommande omröstning i JURI

>

Nästa utskott att rösta är JURI – utskottet för rättsliga frågor. Där är ansvarig rapportör fransmannen Geofrrey Didier från högerpartiet Republikanerna. Kontrasten mot LIBE:s ställningstande är fullständig.

Didier vill att utskottet ska ställa sig bakom:

 • Att DSA inte bara ska gälla information som är allmänt tillgänglig på internet, utan också privat kommunicerad information. Hans förslag är att alla som förmedlar privat kommunikation ska vara ansvariga för att granska den. Det är ett hot mot rätten till privat kommunikation och kryptering.
 • Att uppladdningsfilter ska granska alla uppladdningar till internet. Med andra ord vill han införa algoritmstyrd förhandscensur på internet.
 • Att plattformar som tar emot nedtagningsorder ska ha så kort tid på sig att hantera dem att de i praktiken alltid kommer godkänna dem. Detta öppnar dörren för utbredd censur.
 • Att medlemsländer i EU ska kunna begära att yttranden tas bort i hela EU, oavsett var de utfördes och var de finns att ta del av. Det leder till ett race to the bottom för yttrandefrihet i EU.

”The Rapporteur’s proposals are radical. They would i.e. threaten the secrecy of private correspondence and end-to-end encryption, mandate and encourage error-prone ex-ante upload filtering, introduce excessively short content take-down delays, enforce excessive national laws (e.g. in Poland or Hungary) throughout the EU and even globally, turn ‚trusted flaggers‘ into ‚trusted censors‘ and much more. I expect the vote to be very tight on several of these issues.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Läs mer på Patrick Breyers blogg eller hos Femte Juli-stiftelsen.

Omröstningen ska ske under dagen idag, och vi kommer såklart att rapportera hur omröstningen slutade i en kommande uppdatering.

Vad händer sen?

>

Efter omröstningen i JURI överlämnas utskottets åsikter till det ansvariga utskottet IMCO. IMCO ska rösta fram ett förslag till parlamentets ståndpunkt den 8 november. Därefter ska hela EU-parlamentet antingen ge stöd till IMCO:s förslag eller avslå det under sin plenumsession i december. Om parlamentet godtar IMCO:s förslag (troligt) går DSA sedan vidare till förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen under 2022.

Som ni kan se på bilden nedan är det två pirater som har viktiga poster under framtagandet av DSA. Patrick Breyer är som vi redan nämnt rapportör för LIBE och skuggrapportör för JURI. Mikulas Peksa är rapportör för ECON. Dessutom är Marcel Kolaja skuggrapportör för CULT.

Läs mer

>
https://www.patrick-breyer.de/en/posts/dsa/
2560 853 Piratpartiet