Författare: Katarina Stensson

Digital absolutism gynnar inte barnen

Digital absolutism gynnar inte barnen I DN debatt 12 juni skriver 10 forskare om faran med skärmtid, och uppmanar Folkhälsomyndigheten att införa råd om att barn under två år helt ska undanhållas från skärmar. De kritiserar bland annat den rådande läroplanen för förskolan (Lpfö 18), vilken är den enda i världen att fastslå vikten av […] …

Läs mer..»

Styrelsemöte 23-24 april

Välkommen på styrelsemöte den 23 april kl. 12-ca 17 samt 24 april kl. 10-ca15 på Västra bangatan 33-35, Örebro, konferensrummet Mangeln, eller digitalt på jitsi.piratpartiet.se/styrelsen. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till partiets styrelsemöten. Dagordning: § 1. Mötets öppnande1.1. Fastställande av röstlängd1.2. Val av mötesfunktionärer1.3. Eventuella adjungeringar1.4. Fastställande av dagordning1.5. Eventuella PC-beslut § 2. […] …

Läs mer..»