Join the swarm:

Medlemsmöte 2023

16 oktober29 oktober
Laddar Evenemang
Follökna

Medlemsmöte 2023

16 oktober29 oktober

Piratpartiets medlemsmöte 2023 kommer äga rum mellan 16:e oktober och 29 oktober.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om medlemsmötet.

 • Mötet kommer äga rum på Piratpartiets VoteIT.
 • Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
 • För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader. Kontakta mötespresidiet om du inte har tillgång till mötet på VoteIT.

Mötets innehåll

Fyra grupper av ärenden kommer att behandlas på medlemsmötet:

1. Val

Följande val ska äga rum på mötet:

 • Partiledare
  • Val av en (1) partiledare, med mandat för 2024-2025.
 • Vice partiledare
  • Val av en (1) vice partiledare, med mandat för 2024-2025.
 • Fyllnadsval av partisekretare
  • Val av en (1) partisekreterare, med mandat för 2024.
 • Partistyrelsen
  • Val av fyra (4) ledamöter av partistyrelsen, med mandat för 2024-2025.
 • Valberedning
  • Val av fyra (4) ledamöter, med mandat för 2024.
 • Revisorer
  • Val av en (1) revisor och en (1) revisorsersättare, båda med mandat för 2024.
 • Mötespresidium
  • Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod.
  • Val av tre (3) rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod.
 1. Verksamhetsplan
Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2024. Den går att läsa här.
 1. Propositioner och motioner

Till medlemsmöte har styrelsen rätt att väcka propositioner. Till årets medlemsmöte har styrelsen valt att lägga fram en proposition om ratificering av CEEP och CPS. Propositionen finns att läsa här.

Till medlemsmöte har alla medlemmar, lokalföreningars styrelser och medlemsmöten rätt att väcka motioner. Dessa motioner måste vara mötespresidiet tillhanda senast två (2) veckor innan medlemsmötet inleds. De måste alltså ha skickats till motespresidiet@piratpartiet.se innan söndag 1 oktober 23:59.

Här kommer motioner som har inkommit i tid att presenteras.

 1. Bordlagda frågor

Dessa frågor har blivit bordlagda vid tidigare medlemsmöten och kommer därför behandlas här.

 • Ekonomisk berättelse 2019
 • Ekonomisk berättelse 2020
 • Ekonomisk berättelse 2021
 • Ekonomisk berättelse 2022
 • Revisionsberättelse 2019
 • Revisionsberättelse 2020
 • Revisionsberättelse 2021
 • Revisionsberättelse 2022
 • Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
 • Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2020
 • Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2021
 • Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2022

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast två (2) veckor innan val hålls, alltså senast söndag 1 oktober kl. 23.59.

De nominerade behöver acceptera sin nominering innan mötets öppnande, alltså senast söndag den 15 oktober kl. 23.59.

Du kan se de nominerade kandidaterna på VoteIT.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Fastställande av mötesordning
 • Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 • Val av två justerare
 • Godkännande av voteringsordningen
 • Ratificering av CEEP och CPS
 • Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse (finns att läsa här)
 • Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • Revisionsberättelse för det föregående året
 • Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • (a) Ekonomisk berättelse 2019, 2020, 2021, 2022
  • (b) Revisionsberättelse 2019, 2020, 2021, 2022
  • (c) Ansvarsfrihet 2019, 2020, 2021, 2022
 • Kommande års verksamhetsplan
 • Propositioner
 • Motioner
 • Val av partiledare
 • Val av vice partiledare
 • Val av partisekreterare
 • Val av övriga ledamöter till partistyrelsen
 • Val av kommande års revisorer
 • Val av kommande års valberedning
 • Eventuella fyllnadsval
 • Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 • Fastställande av partiets lista till EU-valet 2024
 • Mötets avslutande

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.

 

 

 

 

Detaljer

Start:
16 oktober
Slutar:
29 oktober
Evenemang Kategorier:
,

Arrangörer

Piratpartiet
Mötespresidiet