Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte 25 april

Välkommen på styrelsemöte i helgen! Lördagen den 25e april har Piratpartiets styrelse möte online.

Alla är välkomna att delta genom att hoppa in på jitsi.piratpartiet.se/styrelsemote.

Schema

Mötet inleds 11:00 på lördagen. Ifall vi behöver det kommer mötet fortsätta på söndagen, men AU:s bedömning är att det troligen inte kommer behövas.

Dagordning

>

§ 1.  Mötets öppnande

    1.1. Fastställande av röstlängd

    1.2 Val av mötesfunktionärer

    1.3 Eventuella adjungeringar

    1.4 Fastställande av dagordning

    1.5 Eventuella PC-beslut

§ 2.  Rapporter

    2.1  Partiledarens rapport

    2.2  Partisekreterarens rapport

    2.3. Rapport från ekonomiansvarig

§ 3.  Diskussionspunkter

    3.1 Om styrelsens arbetsprocesser för nya styrelseledamöter

    3.2 Principprogrammet

    3.3 Utvärdering av vårmötet

§ 4.  Beslutspunkter

    4.1  Extrainsatt medlemsmöte

        4.1.1 Tid och form för möte

        4.1.2 Ev fyllnadsval av mötespresidium

    4.2 Strategi

    4.3  Politiska arbetsgrupper

        4.3.1 Val av ansvarig för nytt politikområde

        4.3.2 Val av ansvarig för arbetsgrupp för mall för sakpolitik

    4.4 Almedalen 2020

    4.5 Delegater till årsmöte 23-24 maj med PPEU

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Mötets avslutande

3000 1000 Piratpartiet