Join the swarm:

Katarina-Stensson-Piratpartiet-1-scaled

Skrota lagen om utlandsspioneri – brev till riksdagsledamöterna

Vem vågar vara visselblåsare efter nästa vecka? Den frågan ställer sig en mängd journalister och ledande personer inom svensk media idag (se länkar i slutet).

I våras röstade den gamla riksdagen om en grundlagsändring om så kallat utlandsspioneri. Vi ber dig som ny riksdagsledamot att ompröva den tidigare regeringens förslag om grundlagsändringen, som gör vissa jornalistiska granskningar av Sveriges internationella samarbeten brottsliga, när frågan behandlas av riksdagen den 16 november.

Som medlem i en ny riksdag är det din grundlagsenliga uppgift att på nytt pröva vilande grundlagsändringar, som egentligen skulle ha behandlats i valrörelsen för att klargöra partiernas syn och ge folket chansen att reagera. Vi ber dig att minst begära bordläggning för att ge rum åt en öppen debatt och ge alla nya riksdagsledamöter tid att sätta sig in i frågan.

Lagen om utlandsspionage hör inte hemma i en demokrati. Den beskär yttrandefriheten, informationsfriheten och meddelarfriheten, som är grundfundament i vår demokrati.

Den innebär en allvarlig inskränkning av fria och oberoende mediers möjligheter att granska och avslöja missförhållanden kopplade till Sveriges internationella samarbeten inom EU, NATO och med olika nationer, som Turkiet och Saudiarabien.

Den föreslagna lagen bygger bland annat på en oro för att viljan att samarbeta och utbyta information med Sverige ska hotas. Ett större hot är om vi medborgare förlorar tilltron till svenska myndigheter när den demokrati som byggt Sverige och som vi vant oss att leva i alltmer urholkas.

Röstdemokrati utan informationsdemokrati är inte demokrati. Fri media är den första instansen att drabbas när ett land tar stegen från demokrati mot auktoritärt styre. Rösta inte bort demokratin!

Vi ber dig som ny riksdagsledamot att ompröva den tidigare regeringens förslag och skrota den ändring i grundlagen som skulle förbjuda så kallat utlandsspionage.

——————————-

Kritik till förslaget

Dagens Juridik DEBATT: ”Ett svagt underbyggt och långtgående ingrepp i yttrandefriheten”
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-ett-svagt-underbyggt-och-langtgaende-ingrepp-i-yttrandefriheten/

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke om nya lagförslaget: ”Riktigt illa”
https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/1099484-expert-om-nya-lagforslaget-riktigt-illa

Aftonbladet: ”De vill göra lysande journalistik olaglig. När de vägrar försvara sitt beslut är det svårt att inte känna politikerförakt”: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/BW0QRE/eric-rosen-om-spionerilagen-och-demokratin

Aftonbladet: “I dag viktig granskning – i morgon kriminellt? Förändrad grundlag gör det svårare för medierna att bevaka Sveriges internationella samarbeten” https://www.aftonbladet.se/kultur/a/9zz0Vp/eric-rosen-om-den-nya-lagen-om-utlandsspioneri

Journalistförbundet: Debatt: ”Låt inte Erdogan styra svenska nyheter”
https://www.sjf.se/aktuellt/202211/debatt-lat-inte-erdogan-styra-svenska-nyheter

DN Debatt: ”Låt inte Erdogan styra svenska nyheter”
https://www.dn.se/debatt/lat-inte-erdogan-fa-styra-svensk-medierapportering/

Aftonbladet: “Så kan Säpo sättas in mot journalister om ny visselblåsarlag går igenom”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8Jppg2/sa-kan-sapo-sattas-in-mot-journalister-om-visselblasarlag-gar-igenom

Hallandsposten: “Spioneriförslag oroar svenska” https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/spionerif%C3%B6rslag-oroar-svenska-medier-1.5171505

——————————-

Kontakta dina riksdagsledamöter

Ring eller maila riksdagsledamöter och berätta att du är orolig, ställ frågor, be dem rösta emot eller bordlägga (skjuta upp) frågan.

Här finner du alla riksdagsledamöters mailadresser i en textfil: https://www.nnis.se/PP/E-mail-adresser_riksdagens_ledamoter_2022-11-14.txt

På riksdagens hemsida kan du hitta mailadresser och telefonnummer till de flesta riksdagsledamöter (vissa enbart mail): https://riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

1920 1280 Piratpartiet