Join the swarm:

Medicinpatent

Piratpartiet om patent på vaccin mot covid-19

Piratpartiets ställningstagande

Piratpartiet kräver att Världshandelsorganisationen (WTO) aktiverar ett undantag för nödsituationer i TRIPS-avtalet från normala patent- och upphovsrättsregler, så att att information som krävs för att producera covid 19-vaccin (komponenter, metoder, innehåll, etc) snabbt kan nå alla länder och utnyttjas för att producera vaccin.

Idag når vacciner i stor skala nästan uteslutande de rika länderna. Utan ett sådant undantag riskerar det dröja orimligt länge innan befolkningen i resten av världen kan vaccineras. Detta riskerar inte bara ett stort antal liv i resten av världen; det ökar också dramatiskt risken för att virus sprids som samlat på sig nya kombinationer av mutationer, vilket kan försämra effekten av vaccin även för dem som fått sådant. Även ur ett rent självbevarelseperspektiv borde vi i den rika delen av världen vilja sprida vaccin globalt så snabbt som möjligt.

Den orimliga situation vi ser idag, där företag begränsar produktionen av vaccin till en begränsad kundkrets som kan betala höga priser (trots att utvecklingen av vaccinerna huvudsakligen bekostats av stater, ideella stiftelser och fonder) är en utmärkt illustration av varför systemet med medicinpatent bör avskaffas.

Politiska vägval begränsar global vaccinproduktion

När vaccineringen mot Covid-19 nu sker i allt högre takt i de rikare delarna av världen och smittspridningen minskar ser vi samtidigt det motsatta i fattigare länder, framför allt på södra halvklotet. Situationen hade kunnat se helt annorlunda ut ifall inte patentsystemet förbjudit produktion av fler doser vaccin. Läkemedelsjättarna har tagit fram vaccin med stöd av skattefinansierad forskning och offentliga garantiköp, men har vägrat licensiera ut tillverkning av sina vaccin. Patentsystemet och alliansen mellan Big Pharma, upphovsrättslobbyn och våra politiker är orsaken till att vi idag står med kapacitet för att producera vaccin som inte används, medan en liten grupp läkemedelsföretag kramar vinster ur en global hälsokris.

”There’s no justification for exclusive patents during a global health crisis. As this pandemic is escalating, we have a moral, ethical and medical responsibility to overcome short-sighted capitalist self-interest in maximum profit and increase the vaccination rate rapidly. Development of these medical technologies has been made possible with large amounts of public money, so the only logical consequence is to share the intellectual property for the greater good and offer fair compensation to patent holders. We, the Pirates, have always been calling for a reform of the excesses of patent rules which stifle innovation and fail to meet public needs.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Bara Indonesien skulle kunna producera drygt 500 mijoner doser vaccin per år, enligt vittnesmål till WHO. I maj 2021 nyttjades enligt UNICEF bara 43% av den tillgängliga kapaciteten för att producera vaccin. Kanadensiska Biolyse hade kunnat producera 50 miljoner doser om året ifall de fått lov att köpa tillverkningslicens av patentinnehavarna till covid-vaccinen. De som idag sitter på patenten till covid-vaccinen vägrar inte bara att släppa patenten fria, utan också att sälja licenser till vinst. Istället vill de krama så mycket pengar som möjligt ur en global hälsokris genom att medvetet dra ut på den så långt som möjligt.

”In Denmark, Bavarian Nordic offered a while back to produce vaccines from their factory while waiting for approval of their own. On 2 February 2021, a frustrated CEO of the company said to the press that he was “a bit frustrated about hearing about shortages and lack of capacity. I would also like to have a vaccine and our staff are ready to do our part for Denmark, Scandinavia and Europe, but it’s clear that people have to want to use us.” He had been trying to reach an agreement with the companies behind the vaccines, but without luck. This is remarkable, given that Bavarian Nordic could produce the needs of Scandinavia in a single week – and in the area of 240 million doses in a year!”

Corporate Europe

Danska Bavarian Nordic utvecklar nu ett eget vaccin istället för att producera de redan framtagna vaccinen. Att flera olika vaccin utvecklas har såklart fördelar, då olika vaccin kommer uppnå olika effektivitet mot olika mutationer av coronaviruset, men det är slöseri att Bavarian Nordic ska vänta med att kunna producera vaccin till tidigast 2022, när man redan under våren 2021 hade kunnat inleda produktion av vaccindoser.

Suhaib Siddiqi, tidigare chef på Moderna, har sagt att en modern fabrik på tre till fyra månader kan börja producera deras vaccin, givet att de får tillgång till informationen som Moderna sitter på. Moderna själva ägde ingen modern fabrik när 2020 började.

TRIPS-avtalets möjlighet till undantag från normala regler

Redan i oktober föreslog Indien och Sydafrika att Världshandelsorganisationen (WTO) ska aktivera ett undantag för nödsituationer i det gemensamma TRIPS-avtalet som rör immaterialrätt. Det skulle betyda att information om vad som krävs för att producera vaccin (komponenter, metoder, innehåll, etc) skulle kunna nå ut till ännu fler länder, för att snabba på ytterligare produktion av vaccin mot Covid-19. Det hade dock krävts ett enhälligt stöd från medlemsländerna i WTO, där de rikaste länderna nu under lång tid har agerat bromskloss. Först nyligen har USA ändrat sin retorik och öppnat upp för förhandlingar, varpå EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen försiktigt uttryckt sig om att följa efter. EU-parlamentet röstade i juni om att stödja undantagsförslaget. Sedan dess har frågan inte rört på sig.

None of us is safe until the most of the world is vaccinated. Therefore, the only way to achieve that as quickly and cheaply as possible is to release patents. The United States is our strong partner now and President Biden agrees to this move. All in all, it is a possibility to end this pandemic. With the Pirates, we will push the European Parliament to release patents as soon as possible.

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

„It is not only the  European Parliament who is calling for the temporary TRIPS waiver today.  It is scientists, Nobel laureates and even multiple international NGOs.  And those people are present in the developing countries, they do have  the knowledge of the situation on the ground. There are provably enough manufacture capacities which are not being used because they simply did not get the licence. It really is time for the international community  to start prioritizing peoples’ lives.”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet och vice ordförande för EU-parlamentet

Om de länder som opponerar sig mot undantaget i TRIPS-avtalet inte byter ståndpunkt kommer vaccineringen dra ut så pass mycket på tiden att de fattigaste delarna av världen troligen inte kommer vara fullvaccinerade förrän tidigast år 2023. Under tiden kan miljoner människor hinna dö i onödan och nya virusmutationer uppstå. Dessa nya mutationer kan dessutom komma att kräva nya vaccinationer, vilka skulle uppta den befintliga produktionskapaciteten och ytterligare försena den redan långsamma vaccinationsprocessen. Även ur ett självintresse borde vi vilja öka takten för global vaccinering; det är enda sättet att skydda oss mot mutationer av viruset.

”Moreover, the more people worldwide remain unvaccinated, and thus susceptible to current COVID-19 strains, the more opportunities the virus has to mutate, only accelerating these cycles of vaccine need worldwide. In other words, so long as the technology needed to produce COVID-19 vaccines remains solely in the hands of private, for-profit entities, who have a strong interest in restricting access to extract better terms, the world will constantly face waves of the crushing supply shortages that have defined American life for the past several months — all for no reason other than private firms jealously guarding the requisite technology.

[…]

Even aside from the moral urgency of preventing unnecessary deaths in developing nations, the United States has a profound national security interest in ensuring the planet achieves mass inoculation to COVID-19 as fast as possible, to prevent new and unpredictable strains from developing that could overwhelm our current vaccine protections. imply put, unvaccinated populations anywhere are a threat to public health everywhere”

Öppet brev från EFF med flera

För den som verkligen vill få ett slut på pandemin snarast möjligt finns inga argument mot att släppa på patentskyddet. Hade det skett på Indien och Sydafrikas initiativ redan i oktober 2020 hade åtskilliga människoliv redan hunnit räddats. Vill vi undvika att vaccinproduktionen åter igen går lika långsamt vid en framtida pandemi måste TRIPS-avtalet förändras i grunden, till fördel för människoliv framför läkemedelsjättarnas monopolintressen. Piratpartiet vill driva en politik som gör läkemedel fria från patentskydd, vilket är särskilt viktigt när så stor andel av forskningens finansiering kommer från skattebetalarna.

Utöver undantag från patent inom produktionen av vaccin så behöver undantag göras inom upphovsrätten till forskning som rör insatser mot Covid-19 och dokumentation av produktionen av nödvändigt materiel. Även det har varit en del av Indien och Sydafrikas förslag till WTO, men har mött kritik från upphovsrättslobbyn.

Ur Piratpartiets principprogram:

3.11 Patent och andra idémonopol

”Starka ekonomiska aktörer lägger idag hinder för en fri användning av kunskap, idéer och information. Patent, växtsortsskydd, designskydd, varumärkesskydd och annan immaterialrätt sägs ha skapats för att stimulera och underlätta innovationer och utveckling. I själva verket är de ofta reliker från en tid med en starkt reglerad och styrd ekonomi, som försvårar innovation och utveckling och skapar onödiga globala orättvisor.

När många företag idag använder patent på närmast självklara saker för att skrämma bort konkurrenter blir det riskabelt för entreprenörer och företag att utveckla teknik och de tvingas ägna stora resurser åt immaterialrättslig juridik istället för forskning och utveckling. Det gynnar stora etablerade aktörer, och skapar en besvärlig situation för de små och medelstora företag, där många verkligt intressanta innovationer sker.

Idémonopol är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När idémonopolister tar ut höga priser för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.

Patent skaffas idag inte i syfte att skydda uppfinningar, utan för att utvinna monopolräntor. Särskilt tydligt är det inom den medicinska branschen, där det allmänna står för en stor del av finansieringen av medicin. Mycket av den privata utvecklingen sker också mediciner som i praktiken är identiska med redan existerande mediciner, även små variationer av den medicin man redan säljer, i syfte att artificiellt förlänga patentet.Piratpartiet anser att immaterialrätt och andra inskränkningar i principen om fritt utnyttjande av information bara ska göras om det finns väldokumenterade positiva effekter som motiverar sådana inskränkningar.”

1920 1080 Piratpartiet