Pp Header Morkbla 3000x1000px

Piratpartierna förhandlar om gruppmedlemskap i gruppen De gröna/EFA

De fyra piratpartister som valdes in i Europaparlamentet är mitt uppe i att besluta sig för vilken politisk grupp piraterna ska sitta i under den här mandatperioden. “Vi har gjort framsteg i förhandlingarna med De gröna/EFA, som visat stor villighet att inkludera vår politik i deras agenda”, kommenterar Marcel Kolaja, EU-parlamentariker från tjeckiska Piratpartiet.

“Att våra nyvalda pirater förhandlar med samma grupp som först svenska och sedan tyska Piratpartiet ingått i speglar att vårt samarbete med gruppen fungerat väldigt väl under de tio år som pirater varit en del av gruppen,” säger Mattias Bjärnemalm, svenska Piratpartiets toppkandidat i valet och till vardags sakkunnig för digitala frågor i den gröna gruppen.

Förhandlingarna inkluderade bland annat vilka politiska krav gruppen skulle driva i förhandlingarna om kommissionens ordförande.

”Specifikt vill vi ha ett tydligt stopp för nya övervakningslagar,” förklarar Patrick Breyer, parlamentariker från tyska Piratpartiet. ”Vi måste stå upp för våra grundläggande fri- och rättigheter och stoppa övervakningstrenden, så att vi inte får ett samhälle präglat av konstant övervakning och ömsesidig misstro. Detta inkluderar att skydda yttrandefrihet på nätet och förhindra uppladdningsfilter samt andra former av censur på internet.”

Piratpartisterna Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa och Patrick Breyer tillsammans med gröna gruppens två gruppledare Philippe Lamberts och Ska Keller

Ett annat krav är att kommissionen omedelbart publicerar alla uppgifter gällande den tjeckiska premiärministern Andrej Babiš’ intressekonflikt, och att de granskar hans företag Agrofert.

”Det här handlar inte bara om Andrej Babiš, utan om alla liknande fall i framtiden. Den europeiska kommissionen behöver publicera resultaten av sina uppgifter omedelbart efter att den tjeckiska regeringen informerats. Det finns ingen anledning alls att skjuta upp det,” säger parlamentarikern Mikuláš Peksa från tjeckiska Piratpartiet.

Utöver politiken gäller förhandlingarna även vilka utskott i parlamentet som piraterna kommer ingå i.

”Vi räknar med att få platser i utskott som rör våra huvudsakliga kunskapsområden, så som utskotten för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), industrifrågor, forskning och energi (ITRE), internationell handel (INTA), och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Dessa utskott kommer ge oss nödvändigt utrymme för att att nå de politiska målen i det program vi gemensamt gick till val på,” säger Markéta Gregorová, parlamentariker från tjeckiska Piratpartiet och ordförande i Europeiska piratpartiet.

Piraterna siktar även på en plats som vice ordförande i den gröna gruppen.

”Det är oerhört viktigt för oss att fungera som en integrerad och tydlig del av gruppen samtidigt som vi behåller vår egen identitet. Vi upplever den gröna gruppen som en mycket öppen och inkluderande grupp där våra attityder speglas starkt och där vi känner att vi kommer kunna bidra med vår kunskap och tillföra ett piratperspektiv,” kommenterar Marcel Kolaja.

Förhandlingarna förväntas vara klara inom den närmsta veckan.

För mer info, kontakta:
Mattias Bjärnemalm
0704385046
mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...