Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

PC-beslut om budget för 2017

Utåtriktad kommunikation

Internationell kontakt täcker i första hand vår medlemsavgift till European Pirate Party. Deltagande i valrörelserna i Finland och Nederländerna kan antingen betalas per individ eller crowdfundas.

Reklamtrycksaker täcker exempelvis nya klistermärken eller mindre kampanjer, men vi planerar inte att trycka upp nytt informationsmaterial.

Distribution av reklamtrycksaker täcker våra utskick av existerande informationsmaterial, detta görs av Piratprylar AB och faktureras för.

Inåtriktad kommunikation

Utbildning är störst och viktigast. Detta kan täcka en utbildningshelg, eller flera om vi hittar på sätt att minska på utgifterna eller ta in intäkter.

Medlemsvård kan täcka olika idéer kring hur vi tar bättre hand om våra medlemmar.

Lokalt arbete inkl events

>

Fri budget events är ny för i år och tänker eventsidéer som inte räknas med i budgeten från start. Denna är medvetet stor eftersom rekrytering av nya aktivister torde vara ett viktigt mål inför valrörelsen nästa år.

Stockholm Pride och Dreamhack är våra stora events varje år, där vi rekryterar väldigt många medlemmar. De crowdfundas i första hand.

Almedalen är viktig, främst för att knyta kontakter med journalister. Budgeten täcker att skicka en till två personer.

Aktivistsamordning täcker nationella resor för att hjälpa lokala aktivistsamordnare.

Till skillnad från föregående år finns inget bidrag till lokalföreningar, eftersom detta dels är dyrt och dels inte används avsevärt. Istället fokuserar vi på aktivistsamordning och bidrag till aktivistinitiativ. Lokalföreningar får istället själva lösa finansiering vid behov, bland annat genom insamling av donationer

Administration

>

IT minskar efter 2016 års omorganisering, men är fortsatt en väldigt hög post.

Ekonomi täcker i första hand licensen av ekonomisystemet SpeedLedger. Kansli täcker i första hand hyran, 12 000 kr per år, och utöver det exempelvis förbrukningsartiklar som toalettpapper, skrivarpapper osv.

Politik

>

Talespersonernas budget räcker till minst en träff. Partiledarens arbete täcker exempelvis en partiledarturné.

Förtroendevalda

>

Partistyrelsen får hög budget då detta är den absolut mest kostsamma samlingen förtroendevalda.

Arbetsutskottet har en budget som täcker ett fåtal fysiska träffar. Partisekreterarens budget täcker i första hand möten med ansvarsposter i partiet.

Valberedningen ska kunna träffas, förslagsvis i samband med besök hos styrelsemöte, minst en gång.

Revisorerna bör även de kunna träffas, helst i samband med ett partistyrelsemöte.

Mötespresidiet bör träffas minst en gång.

mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Ansvarsposter

Avsättning till valfond

>

Liksom 2015 och 2016 avsätts en stor del till en valfond inför 2018, i detta fall hela budgetens resultat.

Intäkter357 000 kr
Donationer264 000 kr
Riktade donationer Stockholm Pride20 000 kr
Riktade donationer Dreamhack10 000 kr
Riktade donationer Almedalen5 000 kr
Riktade donationer reklamtrycksaker5 000 kr
Riktade donationer utbildning10 000 kr
Riktade donationer events20 000 kr
Försäljning av IT-tjänster23 000 kr
Utgifter357 000 kr
Utåtriktad kommunikation30 000 kr
Internationell kontakt5 000 kr
Reklamtrycksaker5 000 kr
Distribution av reklamtrycksaker15 000 kr
Fri budget utåtriktad kommunikation5 000 kr
Inåtriktad kommunikation20 000 kr
Utbildning10 000 kr
Medlemsvård5 000 kr
Fri budget inåtriktad kommunikation5 000 kr
Lokalt arbete inkl events75 000 kr
Fri budget events20 000 kr
Stockholm Pride20 000 kr
Dreamhack10 000 kr
Almedalen5 000 kr
Aktivistsamordning10 000 kr
Bidrag till aktivistinitiativ10 000 kr
Administration64 000 kr
IT35 000 kr
Ekonomi4 000 kr
Bankkostnader5 000 kr
Kansli15 000 kr
Fri budget administration5 000 kr
Politik18 000 kr
Talespersoner8 000 kr
Partiledarens arbete10 000 kr
Förtroendevalda68 000 kr
Partistyrelsen50 000 kr
Arbetsutskottet5 000 kr
Partisekreterarens arbete5 000 kr
Valberedningen3 000 kr
Revisorerna2 000 kr
Mötespresidiet3 000 kr
Resultat0

12/14 från Styrelsen röstade BIFALL.

Röstade bifall:

 • Anastasia Storm
 • Andreas Bjärnemalm
 • Anton Nordenfur
 • Carl Johan Rehbinder
 • Elin Andersson
 • Emma Andersson
 • Gustav Nipe
 • Josef Ohlsson Collentine
 • Katarina Stensson
 • Leif Svahn
 • Magnus Andersson
 • Ronja Gustafsson

Följande 2 röstade ej:

 • Björn Flintberg
 • C Magnus Berglund

Budgetsförslaget för 2017 är därmed antaget.

Piratpartiets budget 2017

Struktur

>

Budgeten har i år strukturerats om att efterfölja partiets nya organisationsstruktur1. Tanken är att de ansvarsposter som behöver en budget får en som ligger direkt under den ansvarige. Makten över pengarna fördelas därmed betydligt mer över partiets nya struktur.

2016 års budget går att se på: mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Budget.

Inkomster

>

Inte mycket förändras. Donationerna har fallit drastiskt under 2016, och vi räknar här med 22 000 kr i månaden, vilket betyder att vi får göra en del åtstramningar. Siffran för vår IT- försäljning till Ung Pirat är densamma. Utöver detta crowdfundas våra största events och antagligen även en del annat.

Utgifter

>

Utåtriktad kommunikation

Internationell kontakt täcker i första hand vår medlemsavgift till European Pirate Party. Deltagande i valrörelserna i Finland och Nederländerna kan antingen betalas per individ eller crowdfundas.

Reklamtrycksaker täcker exempelvis nya klistermärken eller mindre kampanjer, men vi planerar inte att trycka upp nytt informationsmaterial.

Distribution av reklamtrycksaker täcker våra utskick av existerande informationsmaterial, detta görs av Piratprylar AB och faktureras för.

Inåtriktad kommunikation

Utbildning är störst och viktigast. Detta kan täcka en utbildningshelg, eller flera om vi hittar på sätt att minska på utgifterna eller ta in intäkter.

Medlemsvård kan täcka olika idéer kring hur vi tar bättre hand om våra medlemmar.

Lokalt arbete inkl events

>

Fri budget events är ny för i år och tänker eventsidéer som inte räknas med i budgeten från start. Denna är medvetet stor eftersom rekrytering av nya aktivister torde vara ett viktigt mål inför valrörelsen nästa år.

Stockholm Pride och Dreamhack är våra stora events varje år, där vi rekryterar väldigt många medlemmar. De crowdfundas i första hand.

Almedalen är viktig, främst för att knyta kontakter med journalister. Budgeten täcker att skicka en till två personer.

Aktivistsamordning täcker nationella resor för att hjälpa lokala aktivistsamordnare.

Till skillnad från föregående år finns inget bidrag till lokalföreningar, eftersom detta dels är dyrt och dels inte används avsevärt. Istället fokuserar vi på aktivistsamordning och bidrag till aktivistinitiativ. Lokalföreningar får istället själva lösa finansiering vid behov, bland annat genom insamling av donationer

Administration

>

IT minskar efter 2016 års omorganisering, men är fortsatt en väldigt hög post.

Ekonomi täcker i första hand licensen av ekonomisystemet SpeedLedger. Kansli täcker i första hand hyran, 12 000 kr per år, och utöver det exempelvis förbrukningsartiklar som toalettpapper, skrivarpapper osv.

Politik

>

Talespersonernas budget räcker till minst en träff. Partiledarens arbete täcker exempelvis en partiledarturné.

Förtroendevalda

>

Partistyrelsen får hög budget då detta är den absolut mest kostsamma samlingen förtroendevalda.

Arbetsutskottet har en budget som täcker ett fåtal fysiska träffar. Partisekreterarens budget täcker i första hand möten med ansvarsposter i partiet.

Valberedningen ska kunna träffas, förslagsvis i samband med besök hos styrelsemöte, minst en gång.

Revisorerna bör även de kunna träffas, helst i samband med ett partistyrelsemöte.

Mötespresidiet bör träffas minst en gång.

mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Ansvarsposter

Avsättning till valfond

>

Liksom 2015 och 2016 avsätts en stor del till en valfond inför 2018, i detta fall hela budgetens resultat.

Intäkter357 000 kr
Donationer264 000 kr
Riktade donationer Stockholm Pride20 000 kr
Riktade donationer Dreamhack10 000 kr
Riktade donationer Almedalen5 000 kr
Riktade donationer reklamtrycksaker5 000 kr
Riktade donationer utbildning10 000 kr
Riktade donationer events20 000 kr
Försäljning av IT-tjänster23 000 kr
Utgifter357 000 kr
Utåtriktad kommunikation30 000 kr
Internationell kontakt5 000 kr
Reklamtrycksaker5 000 kr
Distribution av reklamtrycksaker15 000 kr
Fri budget utåtriktad kommunikation5 000 kr
Inåtriktad kommunikation20 000 kr
Utbildning10 000 kr
Medlemsvård5 000 kr
Fri budget inåtriktad kommunikation5 000 kr
Lokalt arbete inkl events75 000 kr
Fri budget events20 000 kr
Stockholm Pride20 000 kr
Dreamhack10 000 kr
Almedalen5 000 kr
Aktivistsamordning10 000 kr
Bidrag till aktivistinitiativ10 000 kr
Administration64 000 kr
IT35 000 kr
Ekonomi4 000 kr
Bankkostnader5 000 kr
Kansli15 000 kr
Fri budget administration5 000 kr
Politik18 000 kr
Talespersoner8 000 kr
Partiledarens arbete10 000 kr
Förtroendevalda68 000 kr
Partistyrelsen50 000 kr
Arbetsutskottet5 000 kr
Partisekreterarens arbete5 000 kr
Valberedningen3 000 kr
Revisorerna2 000 kr
Mötespresidiet3 000 kr
Resultat0

12/14 från Styrelsen röstade BIFALL.

Röstade bifall:

 • Anastasia Storm
 • Andreas Bjärnemalm
 • Anton Nordenfur
 • Carl Johan Rehbinder
 • Elin Andersson
 • Emma Andersson
 • Gustav Nipe
 • Josef Ohlsson Collentine
 • Katarina Stensson
 • Leif Svahn
 • Magnus Andersson
 • Ronja Gustafsson

Följande 2 röstade ej:

 • Björn Flintberg
 • C Magnus Berglund

Budgetsförslaget för 2017 är därmed antaget.

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-01-09) ”Att bifogat budgetsförslag godkännes som Piratpartiets budget för 2017″.

 • Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 • Beslutet tas genom att rösta BIFALL eller AVSLAG på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

Bakgrund till beslut

>

Anton fick i uppdrag vid det konstituerande mötet i december att återkomma med en reviderad version av budgeten för 2017. Anton har så gjort och bett om kommentarer och då inga sådana har inkommit så anser jag att vi kan gå vidare till beslut.

Piratpartiets budget 2017

Struktur

>

Budgeten har i år strukturerats om att efterfölja partiets nya organisationsstruktur1. Tanken är att de ansvarsposter som behöver en budget får en som ligger direkt under den ansvarige. Makten över pengarna fördelas därmed betydligt mer över partiets nya struktur.

2016 års budget går att se på: mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Budget.

Inkomster

>

Inte mycket förändras. Donationerna har fallit drastiskt under 2016, och vi räknar här med 22 000 kr i månaden, vilket betyder att vi får göra en del åtstramningar. Siffran för vår IT- försäljning till Ung Pirat är densamma. Utöver detta crowdfundas våra största events och antagligen även en del annat.

Utgifter

>

Utåtriktad kommunikation

Internationell kontakt täcker i första hand vår medlemsavgift till European Pirate Party. Deltagande i valrörelserna i Finland och Nederländerna kan antingen betalas per individ eller crowdfundas.

Reklamtrycksaker täcker exempelvis nya klistermärken eller mindre kampanjer, men vi planerar inte att trycka upp nytt informationsmaterial.

Distribution av reklamtrycksaker täcker våra utskick av existerande informationsmaterial, detta görs av Piratprylar AB och faktureras för.

Inåtriktad kommunikation

Utbildning är störst och viktigast. Detta kan täcka en utbildningshelg, eller flera om vi hittar på sätt att minska på utgifterna eller ta in intäkter.

Medlemsvård kan täcka olika idéer kring hur vi tar bättre hand om våra medlemmar.

Lokalt arbete inkl events

>

Fri budget events är ny för i år och tänker eventsidéer som inte räknas med i budgeten från start. Denna är medvetet stor eftersom rekrytering av nya aktivister torde vara ett viktigt mål inför valrörelsen nästa år.

Stockholm Pride och Dreamhack är våra stora events varje år, där vi rekryterar väldigt många medlemmar. De crowdfundas i första hand.

Almedalen är viktig, främst för att knyta kontakter med journalister. Budgeten täcker att skicka en till två personer.

Aktivistsamordning täcker nationella resor för att hjälpa lokala aktivistsamordnare.

Till skillnad från föregående år finns inget bidrag till lokalföreningar, eftersom detta dels är dyrt och dels inte används avsevärt. Istället fokuserar vi på aktivistsamordning och bidrag till aktivistinitiativ. Lokalföreningar får istället själva lösa finansiering vid behov, bland annat genom insamling av donationer

Administration

>

IT minskar efter 2016 års omorganisering, men är fortsatt en väldigt hög post.

Ekonomi täcker i första hand licensen av ekonomisystemet SpeedLedger. Kansli täcker i första hand hyran, 12 000 kr per år, och utöver det exempelvis förbrukningsartiklar som toalettpapper, skrivarpapper osv.

Politik

>

Talespersonernas budget räcker till minst en träff. Partiledarens arbete täcker exempelvis en partiledarturné.

Förtroendevalda

>

Partistyrelsen får hög budget då detta är den absolut mest kostsamma samlingen förtroendevalda.

Arbetsutskottet har en budget som täcker ett fåtal fysiska träffar. Partisekreterarens budget täcker i första hand möten med ansvarsposter i partiet.

Valberedningen ska kunna träffas, förslagsvis i samband med besök hos styrelsemöte, minst en gång.

Revisorerna bör även de kunna träffas, helst i samband med ett partistyrelsemöte.

Mötespresidiet bör träffas minst en gång.

mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Ansvarsposter

Avsättning till valfond

>

Liksom 2015 och 2016 avsätts en stor del till en valfond inför 2018, i detta fall hela budgetens resultat.

Intäkter357 000 kr
Donationer264 000 kr
Riktade donationer Stockholm Pride20 000 kr
Riktade donationer Dreamhack10 000 kr
Riktade donationer Almedalen5 000 kr
Riktade donationer reklamtrycksaker5 000 kr
Riktade donationer utbildning10 000 kr
Riktade donationer events20 000 kr
Försäljning av IT-tjänster23 000 kr
Utgifter357 000 kr
Utåtriktad kommunikation30 000 kr
Internationell kontakt5 000 kr
Reklamtrycksaker5 000 kr
Distribution av reklamtrycksaker15 000 kr
Fri budget utåtriktad kommunikation5 000 kr
Inåtriktad kommunikation20 000 kr
Utbildning10 000 kr
Medlemsvård5 000 kr
Fri budget inåtriktad kommunikation5 000 kr
Lokalt arbete inkl events75 000 kr
Fri budget events20 000 kr
Stockholm Pride20 000 kr
Dreamhack10 000 kr
Almedalen5 000 kr
Aktivistsamordning10 000 kr
Bidrag till aktivistinitiativ10 000 kr
Administration64 000 kr
IT35 000 kr
Ekonomi4 000 kr
Bankkostnader5 000 kr
Kansli15 000 kr
Fri budget administration5 000 kr
Politik18 000 kr
Talespersoner8 000 kr
Partiledarens arbete10 000 kr
Förtroendevalda68 000 kr
Partistyrelsen50 000 kr
Arbetsutskottet5 000 kr
Partisekreterarens arbete5 000 kr
Valberedningen3 000 kr
Revisorerna2 000 kr
Mötespresidiet3 000 kr
Resultat0

12/14 från Styrelsen röstade BIFALL.

Röstade bifall:

 • Anastasia Storm
 • Andreas Bjärnemalm
 • Anton Nordenfur
 • Carl Johan Rehbinder
 • Elin Andersson
 • Emma Andersson
 • Gustav Nipe
 • Josef Ohlsson Collentine
 • Katarina Stensson
 • Leif Svahn
 • Magnus Andersson
 • Ronja Gustafsson

Följande 2 röstade ej:

 • Björn Flintberg
 • C Magnus Berglund

Budgetsförslaget för 2017 är därmed antaget.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...