Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Genomförandet av upphovsrättsdirektivet har inletts

Regeringen inleder nu genomförandet av upphovsrättsdirektivet. Målet är att lagen ska träda i kraft i Sverige 7 juni 2021. Till processen med att forma den svenska implementeringen av lagen har man bjudit in ett flertal organisationer och företag för att ge underlag och komma med synpunkter på vägen fram till att lagen träder i kraft. Bland dessa finns dussintals representanter för upphovsrättsindustrin (till exempel Antipiratbyrån, Copyswede och Bildupphovsrätt Sverige).

På deltagarlistan vi tagit del av finns också stora IT-företag som Facebook, Google och Microsoft med. Regeringens syn på vilka berörda parter som finns är tydlig: upphovsrättsindustrin och nätjättarna. Lagen skapas av företag och stat mot medborgarna, inte i dialog med dem.

På listan saknas organisationer som arbetar med medborgares rättigheter i det digitala samhället. Med tanke på att direktivet varit kontroversiellt för att det enligt många strider mot rättigheter som yttrandefriheten vore det rimligt att ha bjudit in till exempel Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI).

Vi pirater anser inte att upphovsrättens utformning bara är relevant för de stora företagen, utan också för vanliga nätanvändare som påverkas i sin vardag av hur lagen ser ut.

3000 1000 Piratpartiet