Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU-domstolen: Förkryssade samtyckesrutor utgör inte samtycke

EU-domstolen har i ett mål avgjort att en ruta som är ifylld på förhand inte räknas som samtycke.

Ett tydligt exempel på vad som menas med detta kan ses i bilden nedan. Förfarandet till vänster är lagligt. Förfarandet till höger är olagligt. Alla tjänster som ”hjälper dig på traven” med att samtycka genom att kryssa i samtyckesrutan åt dig bryter mot GDPR.

GDPR consent forms examples – What to do and not to do

Stöter du på en svensk tjänst som bryter mot GDPR på detta vis, kan du följa Datainspektionens guide här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

3000 1000 Piratpartiet