Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

De lagliga utpressningsbreven är en rättsskandal

I Sverige finns det idag företag som lagligen skickar utpressningsbrev till människor som inte är misstänkta för brott. Detta är en rättsskandal!

>

Under 2017 och 2018 har s.k. upphovsrättstroll skickat ut tusentals brev till misstänkta fildelare . I brevet uppmanas mottagaren att betala in en summa – oftast runt 6000 kr – till avsändarens konto. Bifogat uppmaningen finns ett hot om att man tänker dra addresaten inför rättegång och stämma den på miljontals kronor, om den inte betalar. Svenska domstolar har bistått i denna verksamhet, utan att granska den framlagda evidensen för att brevens mottagare över huvud taget begått något brott!


Den programvara som använts för att samla in de uppgifter som ska ligga till grund för trollens misstankar om fildelning <a href=”https://www.techdirt.com/articles/20151002/10125232426/zee-germans-are-coming-german-copyright-troll-announces-plans-anti-piracy-surge-uk.shtml” rel=”nofollow”><u>är kopplat till ett tyskt företag</u></a> som varit inblandat i många rättsskandaler. Företaget har t.ex. tidigare <a href=”https://torrentfreak.com/evidence-against-bittorrent-users-slammed-in-court-110824/” rel=”nofollow”><u>stämts </u></a>av advokatbyråer man samarbetat med för att inte ha berättat om svagheter i deras programvara.

I de svenska rättsfallen så har trollen belagt programvarans kredibilitet genom att hänvisa till att en påstådd expert granskat programmet 2014 och funnit det välfungerande. Trots att samma inblandade företag alltså anklagats för att ha hittat på experter tidigare och i interna dokument medger att deras expertvittnen är så skakiga att man hoppas att domstolar inte ska ifrågasätta dem, så tar domstolarna dem på sina ord.

Trots alla dessa skandaler och oklarheter som omgärdar företagen bakom både bevisföringen och insamlingen av pengar menar Patent- och marknadsdomstolen att man “finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som redovisats”. Man har alltså inte över huvud taget brytt sig om att verifiera att det finns skäl att misstänka att de som ska ta emot hotbreven har begått ett brott.

Det är en skandal att svenskt rättsväsende krattar manegen för företag med maffia-metoder. Att godkänna att hotbrev skickas utan att det finns skälig grund för misstanke är oacceptabelt. Vi förväntar oss att justitieministern gör något åt situationen med upphovsrättstrollen!

Magnus Andersson, partiledare

Att det över huvud taget är lagligt med sådan utpressningsverksamhet som trollen ägnar sig åt är oacceptabelt och ett hål i svensk rättssäkerhet. Att svenska domstolar sedan underlättar för trollen att utpressa oskyldiga svenskar – det är en skandal! Vi kräver att Morgan Johansson tar tag i denna situation omgående!


Kontakt

>

Magnus Andersson, partiledare
partiledare@piratpartiet.se
+46 (0)705-75 74 78

Katarina Stensson, vice partiledare
katarina.stensson@piratpartiet.se

Mattias Rubenson, partisekreterare
mattias.rubenson@piratpartiet.se

3000 1000 Piratpartiet