Join the swarm:

piratpartiet_iceland_1080x566px

Besättningsmedlemmar sökes för 2019

Vi behöver allsköns olika sorters pirater, med olika erfarenheter och olika styrkor – det finns en plats för alla på vår skuta! Vissa uppgifter är stora, andra är små, men alla behöver göras. Känner du att något av det passar dig, så tveka inte att höra av dig även om du känner att någon annan kanske hade gjort ett bättre jobb än du. Det är mycket bättre att något görs, än att ingenting alls görs. För att vi pirater ska kunna prestera ett bra valår så krävs det att vi hjälper varandra och bidrar med det vi kan bidra med. Om vi sätter rätt kurs för skeppet och tar i med årorna kan 2019 bli det största året hittills för piratrörelsen!

Inför EU-valet

>

Om du kan hjälpa till med någon av nedanstående saker, eller känner att du vill stärka partiets arbete inför EU-valet på något annat sätt, så kontaktar du Mattias Rubenson via mail (mattias.rubenson@piratpartiet.se) eller vår chatt (@Mattias Rubenson).

Valfilm
Till årets valkampanj vill vi ha en film där vi presenterar oss som politiskt alternativ i EU-valet. Filmens form är inte spikad än, utan vi jobbar med ett par olika spår som vi brainstormar runt just nu. Du kan alltså påverka filmens riktning ganska mycket om du börjar delta i arbetet redan nu.

Vi behöver framför allt hjälp med att skriva filmmanus, filma och göra animationer, men har du andra förmågor som kan vara behjälpliga vid skapandet av en valfilm så är du väldigt välkommen till arbetsgruppen.

Valmaterial
Valmaterialet för nästa års kampanjande är redan under utformning, men vi behöver hjälp av en eller flera duktiga porträttfotografer som det ser ut just nu. Hör av dig om du känner dig säker bakom kameran!

Skribent
Ett effektivt sätt att synas är genom debattartiklar och insändare i lokalmedia. Det ligger sedan tidigare många uppslag och utkast till texter färdigt – dessa behöver bara en säker skribents hand som kan avsluta vad som påbörjats, så att materialet kan skickas till pressen.

Du kan alltså hjälpa till både som kreativ skribent med koll på vår politik, men även om du inte känner att du har kunskaperna som krävs för att få till en debatterande text om vår politik – så länge du kan skriva på god svenska är du välkommen att hjälpa till!

Animerad valplattform
I dagens samhällsklimat är det inte många som tilltalas av en stor vägg av text när de söker politiska budskap. För att göra vår valplattform till EU-valet 2019 mer tillgänglig och lättläst är planen att infoga olika animationer och infografiska bilder i texten. Har du talang för dessa saker så är din hjälp väldigt välkommen!

IT-drift och utveckling

>

Om du kan hjälpa till med någon av nedanstående saker, eller känner att du vill stärka partiets arbete med IT på något annat sätt, så kontaktar du Mattias Rubenson via mail (mattias.rubenson@piratpartiet.se) eller vår chatt (@Mattias Rubenson).

IT-drift
Vi har en etablerad grupp med kunniga personer som driftar partiets IT, men den behöver fler medlemmar som känner att de har tiden att felsöka diverse problem som dyker upp, se till att nya projekt får vad de behöver i serverväg och liknande.

Vi söker alltså efter personer med viss kunskap inom IT-drift, men framför allt de som också har viss tid till att lägga på att hantera partiets resurser.

Piratjakten
Just nu pågår utvecklingen av ett verktyg för att gamifiera valaktivism under 2019. Tanken är att göra det roligare att vara delaktig i partiets valarbete och göra det lättare att se alla andra pirater som också är aktiva, så att vi kan undvika känslan av att man arbetar i ensamhet när vi egentligen är många som försöker ta tillbaka våra mandat i Europaparlamentet.

Vi behöver dock fler utvecklare för att lansera verktyget så tidigt som möjligt, samt för att uppdatera det med nytt innehåll kontinuerligt under våren.

Vi jobbar med PostgreSQL, Tornado och Semantic UI i det här projektet. Enligt GitLab är koden till största del Javascript och CSS just nu.

Stoppahotbreven.nu
Vår kampanjsida kring de utpressningsbrev som skickas av upphovsrättsindustrin med hjälp av IPRED och en väldigt hjälpsam Patent- och marknadsdomstol behöver byggas ut.

Tanken är att lägga till ett slags infografiskt diagram som visar de inblandade aktörerna och hur relationerna mellan dem ser ut. Grunden för designen finns tillgänglig och det du behöver bidra med är snarare teknisk kompetens i hur man kodar en sida som kan göra det vi vill.

Efter att detta är på plats kan vi diskutera förbättringar av presentationen och sidan i allmänhet, men en sak i taget.

Om du kan tänka dig att utveckla stoppahotbreven.nu och hjälpa till att föra upp IPRED på den politiska dagordningen – kontakta Mattias Rubenson, antingen per mail (mattias.rubenson@piratpartiet.se) eller i chatten (@Mattias Rubenson).

Ombyggd hemsida för partiet
Vi har en nybyggd hemsida som ska lanseras inför EU-valet. Planen är att helt ersätta vår nuvarande hemsida med en som är mer utåtriktad och som känns mer modern. Nästan all design och utveckling är redan gjord, så nu behövs det mest hjälp med att finputsa saker och ting, testa så att allting fungerar som förväntat och fixa diverse buggar som uppstår.

Sidan är byggd i wordpress.

Intern kommunikation

>

Om du kan hjälpa till med någon av nedanstående saker, eller känner att du vill stärka partiets arbete med intern kommunikation på något annat sätt, så kontaktar du Mattias Rubenson via mail (mattias.rubenson@piratpartiet.se) eller vår chatt (@Mattias Rubenson).

Ansvarig för medlemsutskick
Som läsare av våra medlemsmail har du säkert märkt att det kommit färre mail än tidigare nu under hösten. Det har såklart delvis berott på att vi är några som tagit det lite lugnt efter det intensiva arbetet med riksdagsvalet i september, men det har också berott på att vi saknat en ansvarig för att skicka mail regelbundet med uppdateringar om vad som händer i partiet och hur man som medlem kan hjälpa till.

Vi behöver alltså en person som regelbundet kan se till att det skickas ut medlemsmail med relevant information. Dina uppgifter blir konkret att ungefär en gång i veckan kontakta ledande personer i partiet om vad som är på gång och att sedan sätta ihop den information du får ta del av till ett koherent mail.

Om du kan tänka dig att hjälpa partiet genom att skicka regelbundna medlemsutskick så kontaktar du Mattias Rubenson per mail (mattias.rubenson@piratpartiet.se) eller i chatten (@Mattias Rubenson).

Crowdfunding
Vi är ett parti som lever helt på små donationer. Vi får inget stöd av vare sig näringslivet eller det offentliga. Därför är vi som parti beroende av väl genomföra kampanjer för crowdfunding. Vi söker alltså en person som kan ta på sig ansvaret för att utforma crowdfunding-kampanjer, uppdatera vår crowdfunding-sida med dessa, och sedan följa upp vilka kampanjer som misslyckas och vilka som lyckas så att vi blir bättre och bättre på crowdfunding.

Aktivism

>

Om du kan hjälpa till med någon av nedanstående saker, eller känner att du vill stärka partiets aktivism på något annat sätt, så kontaktar du vår nationelle aktivismsamordnare Johan Tibbelin (mail: johan.roos.tibbelin@piratpartiet.se; chatt: @Johan Tibbelin).

Lokal aktivism
För partiets långsiktiga överlevnad är det viktigt med lokalt förankrad verksamhet. Just nu finns regelbundna träffar och aktiviteter för pirater i Stockholm, Örebro, Göteborg, Lund, Linköping och Malmö. Under 2019 är målet att utöka den listan med 9 orter till. Är du intresserad av att träffa andra pirater i ditt närområde, ta en fika tillsammans och diskutera politik eller sätta upp affischer ihop (mycket roligare när man är några stycken än när man gör det själv!)? Ta kontakt med Johan, så ser han till att en lokal träff anordnas.

Flygbladsutdelningar
Under hösten har partiet arrangerat flera tillfällen då vi samlats ett par stycken för att dela ut flygblad om EU:s upphovsrättsreform och artiklarna 11 och 13. Vi har ett par tusen flygblad kvar som vi gärna ser delas ut nu under vinter och tidig vår. Allting du behöver göra för att hjälpa till är att höra av dig till Johan.

NärCon
Förra året närvarade partiet på NärCon under sommaren, vilket ledde till många nya medlemmar och framför allt spridd medvetenhet om artikel 13. Planen är att närvara i år igen och därför behöver vi hjälp med planering av vår närvaro, rekrytering av aktivister som kan delta och kontakt med arrangören.

Förra året leddes arbetet av Otto Larsson, som du kan kontakta om du har frågor eller idéer (mail: otto.larsson@piratpartiet.se, chatt: @otto).

DreamHack Summer
På DHS 2018 närvarade vi med ett Overwatch-lag, som vann den öppna turneringen. Detta ledde till en hel del uppmärksamhet för partiet och värvade medlemmar. Vi brukar varje år stå på DHS och värva medlemmar och aktivister, och det brukar alltid vara en stor framgång för partiet. Därför behöver vi någon som kan ta på sig att – tillsammans med Ung Pirat! – planera vår närvaro på DHS 2019.

Förra året leddes arbetet av Otto Larsson, som du kan kontakta om du har frågor eller idéer (mail: otto.larsson@piratpartiet.se, chatt: @otto).

DreamHack Winter
DHW är varje år det tillfälle då partiet växer mest. Vi brukar kunna rekrytera åtminstone ett hundratal nya medlemmar, vilket är viktigt för partiets långsiktiga tillväxt. Vi söker dig som kan hjälpa till att crowdfunda vår närvaro, planera våra aktiviteter tillsammans med Ung Pirat och ansvara för vår närvaro på plats.

Förra året leddes arbetet av Otto Larsson, som du kan kontakta om du har frågor eller idéer (mail: otto.larsson@piratpartiet.se, chatt: @otto).

Almedalen
Sen 2017 har vi sett till att Piratpartiet haft ett eget arrangemang i Almedalen varje år. 2017 samlade vi pirater från flera olika länder för att inspireras av varandras framgångar. 2018 arrangerade vi seminarier kring vår politik och en välbesökt debatt om upphovsrättsreformen i EU. Vad ska vi göra 2019? Det är upp till dig som kan tänka dig att ansvara för planeringen av vår närvaro! Vissa planer finns redan – AU har bokat boende och lokal för våra aktiviteter, men det finns mycket utrymme för att sätta din prägel på vad vi ska göra under årets stora politikermingel.

Förra året planerade Katarina Stensson (mail: katarina.stensson@piratpartiet.se, chatt: @Katarina Stensson) Piratdalen. Kontakta gärna henne om du har frågor, tankar eller funderingar!

Pride
Piratpartiet har sedan grundandet sett det som självklart att visa vårt stöd för lika fri- och rättigheter för HBTQ-personer som alla andra. Vi har varit ledande på området i mer än 10 år nu. Även 2019 är planen att närvara på Pride-festivaler runtom i landet.

Är du intresserad av att representera Piratpartiet i en Pride-parad under nästa sommar? Tveka inte att höra av dig – all närvaro är bättre än ingen närvaro.

Extern kommunikation

>

Om du kan hjälpa till med någon av nedanstående saker, eller känner att du vill stärka partiets arbete med extern kommunikation på något annat sätt, så kontaktar du vår ansvarige för extern kommunikation Johan Ericsson (mail: johan.ericsson@piratpartiet.se; chatt: @Johan Ericsson).

Sociala medier
Sociala medier är viktiga för att synas i dagens värld. Vi behöver bli flera som hjälps åt med att uppdatera och posta i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Reddit m.m.).

Piratpartiet.se
För att ha en aktiv och levande hemsida under valåret 2019 behöver vi personer som kan skriva nyheter för vår hemsida (både om partiet och omvärlden) och se till att den är uppdaterad med aktuell information.

Pressansvar
Just nu saknar partiet en dedikerad pressansvarig. En sådan ansvarar för att skriva pressmeddelanden, kontakta media med debattartiklar som skrivits inom partiet, jaga medier för att se om de är intresserade av att intervjua våra företrädare, et cetera.

Grafiker
Vi behöver flera personer som kan ta fram grafiskt innehåll anpassat för partiets olika kommunikationskanaler. Det gäller allt från banners för sociala medier till bilder med aktuella budskap. Alla personer med minsta grafiska talang kan bidra till partiets utveckling just nu!

Nyhetsbevakning
För att öka mängden material vi kan sprida i våra kanaler behöver vi personer som kan nyhetsbevaka omvärlden och delge relevanta nyheter till de som sköter våra kanaler.

Filmat material
Under 2019 är planen att öka mängden filmmaterial som partiet sprider. Detta gäller både animerat och live-action. Vi söker alltså dig som kan redigera videor, skapa animationer och skriva filmmanus.

1080 566 Piratpartiet