Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Amazon under utredning för konkurrensbrott

Både i EU och USA utreds Amazon för att ha brutit mot konkurrenslagar. Det rör sig framför allt om att man ska ha samlat in data från tredjepartsförsäljare på plattformen i syfte att senare kunna konkurrera ut samma försäljare.

Amazon har länge varit beroende av tredjepartsförsäljare för att deras plattform ska fungera. Amazons salespitch är att vara en affär för allting. Det klarar man inte på egen hand, så Amazon har gjort det enkelt och smidigt för andra att sälja saker via Amazons plattform.

Amazon utnyttjar tredjepartsförsäljarna

>

Över tid har Amazon lanserat fler och fler egna produkter och märken som direkt konkurrerar med de tredjepartsförsäljare som använder plattformen. Resultatet är en ojämn konkurrens, eftersom Amazon själva kontrollerar vilka produkter som är lättast för besökarna att hitta på plattformen. Hur stor skillnad det gör att Amazon kan ranka sina egna produkter högre än konkurrenters tydliggörs av följande siffror: vid 50% av sökningar på Google klickar sökaren på någon av de två översta länkarna, och 90% av gångerna på någon av de tio översta länkarna.

Amazon utnyttjar dessutom tredjepartsförsäljarna för att undersöka marknaden för olika produkter, för att sedan gå in med sina enorma resurser och informationsfördelar för att konkurrera ut samma tredjepartsförsäljare från sektorer med stor vinstpotential.

”The Commission opened a preliminary investigation in October 2018 and has found evidence that Amazon might be using competitively sensitive information about marketplace sellers, their products and transactions on the marketplace to potentially give itself a competitive edge. This is particularly in relation to how Amazon uses data to decide which retailers are featured in the ‘Buy Box’ which provides quick links for the customers to click on directly.

Ars Technica

Amazon ljuger för kongressen?

>

I juli 2019 vittnade en representant från Amazon för den amerikanska kongressen. Under ed meddelade representanten då att Amazon ”doesn’t use individual seller data directly to compete” med sina tredjepartsförsäljare. Av de senaste rapporterna att döma var detta en ren lögn.

”This is yet another example of the sworn testimony of Amazon’s witness being directly contradicted by investigative reporting,” Cicilline [ordförande för representanthusets utskott för konkurrensrätt] said in a written statement. ”At best, Amazon’s witness appears to have misrepresented key aspects of Amazon’s business practices while omitting important details in response to pointed questioning. At worst, the witness Amazon sent to speak on its behalf may have lied to Congress.”

Ars Technica

Det vore inte första gången en av nätjättarna ljög för de myndigheter som ska reglera dem. Facebook ljög vid köpet av WhatsApp för EU-kommissionen om att man inte skulle kunna eller ens vilja koppla samman användares konto på de två tjänsterna. Tre år senare gjorde man just det.

”The commission has found that, contrary to Facebook’s statements in the 2014 merger review process, the technical possibility of automatically matching Facebook and WhatsApp users’ identities already existed in 2014, and that Facebook staff were aware of such a possibility,”

EU-kommissionen

Tredjepartsförsäljare kan slängas ut från plattformarna

>

Ännu en konkurrensrättslig utredning av Amazon lades nyligen ner, efter att företaget kommit överens med tyska myndigheter. Amazon gick med på att ge tredjepartsförsäljare 30 dagars förvarning innan de slängs ut från plattformen, och att anledningar till detta ska bifogas förvarningen.

Ursprunget till utredningen var åter igen hur Amazon behandlat tredjepartsförsäljare. Tusentals sådana försäljare tas löpande bort från plattformen utan förvarning eller möjlighet till rimlig överklagansprocess, vilket än mer visar upp hur den dominerande ställningen Amazons plattform har är skadlig för fri konkurrens på marknaden.

Monopolisering skadar samhället

>

Ifall rapporterna om Amazon stämmer vore det negativt för både för konsumenter och marknaden. Konsumenter och försäljare är ofta helt beroende av stora plattformars förmedling för att kunna handla tjänster och varor. Dagens plattformsekonomi medför en stor risk att dessa mellanhänder säljer produkter samtidigt som de förvägrar sina konkurrenter som de agerar mellanhand för lika konkurrensvillkor.

Vertikal integration i form av att samma företag äger plattformen som fungerar som marknadsplats och säljer varor på den marknadsplatsen, är alltså skadligt för den fria konkurrensen som är grunden för en sund marknad.

Dessutom visar fallet med Amazon faran i att låta ett och samma företag inhägna för stora delar av den digitala infrastrukturen som andra företag och individer är beroende av. Vad har den tredjepartsförsäljare som är beroende av Amazon att sätta emot? Vad har den youtuber som behandlas illa av Google att sätta emot? Vad har det lokala företag som nedprioriteras av Facebook att sätta emot för att kunna nå ut till konsumenter?

Vad vi behöver göra

>

För en fungerande framtida digital marknad måste vi angripa dessa monopoliseringstendenser. Vi behöver ställa krav på decentralisering, interoperabilitet och öppna standarder. Missnöjda användare av digitala tjänster ska enkelt kunna lämna dem för konkurrenter. Idag är massiva inlåsningseffekter i vägen, och ofta används bland annat upphovsrätten som ett juridiskt hinder för konkurrens.

Vi behöver utnyttja de konkurrensrättsliga verktyg som ska förhindra Facebook från att köpa sina största konkurrenter och slå ihop dem med sin egen tjänst (Instagram och WhatsApp, till exempel). Även om företag inte har ett traditionellt monopol i termer av att konkurrens är förbjuden kan deras position vara skadlig för marknadens frihet.

Vi behöver stoppa vertikal integrering som förhindrar konkurrenter från att kunna ta sig in på specifika marknader. Om en liten grupp filmstudior också äger alla videodistributörer (oavsett om det är biografer eller streamingtjänster) kan de också själva se till att konkurrenter på filmmarknaden får institutionella trösklar att komma över. En fri marknad stängs ned.

3000 1000 Piratpartiet