Join the swarm:

Höstmöte 2022

16 oktober23 oktober
Laddar Evenemang
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Höstmöte 2022

16 oktober23 oktober

Piratpartiets höstmöte 2022 äger rum från den 16 oktober till den 23 oktober.

På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om höstmötet.

Mötet kommer hållas via VoteIT.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.

Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.

Använd din rösträtt!

Ett mail med inbjudan till VoteIT mötet kommer att skickas ut till alla medlemmar. Dock så kommer rösträtt att endast ges till medlemmar som har varit medlem i minst två månader innan mötet börjar, detta är enligt stadgan.

Om du har några problem eller frågor, maila mötespresidiet på adressen: motespresidiet@piratpartiet.se

Mötets innehåll

1. Val

Partisekreterare

Val av en (1) partisekreterare, med mandat för 2023-2024.

Partistyrelsen

Val av sex (6) ledamöter av partistyrelsen, med mandat för 2023-2024.

Valberedning

Val av fyra (4) ledamöter, med mandat för 2023

Revisorer

Val av två (2) revisorer och två (2) rangordnade revisorsersättare, alla med mandat för 2023

Mötespresidium

Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

2. Verksamhetsplan

Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023 kommer presenteras och beslutas om.

Styrelsens förslag kan läsas här
3. Propositioner

Till höstmötet har partistyrelsen rätt att väcka propositioner. Styrelsen har valt att inte väcka någon propositioner till höstmötet 2022.

Ekonomisk berättelse 2019
Ekonomisk berättelse för 2019 tas upp som en bordlagd fråga.

Ekonomisk berättelse 2020
Ekonomisk berättelse för 2020 tas upp som en bordlagd fråga.

Ekonomisk berättelse 2021
Ekonomisk berättelse för 2021 tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2020
Revisionsberättelsen för 2020 tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2021
Revisionsberättelsen för 2021 tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års partistyrelse tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2020
Frågan om ansvarsfrihet för 2020 års partistyrelse tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2021
Frågan om ansvarsfrihet för 2021 års partistyrelse tas upp som en bordlagd fråga.

Schema
 • Schema kommer att presenteras innan mötet inleds.
Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  (a) Ekonomisk berättelse 2019, 2020, 2021
  (b) Revisionsberättelse 2019, 2020, 2021
  (c) Ansvarsfrihet 2019, 2020, 2021
  (d) Andraläsning av stadgeändringsmotion
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Val till partistyrelsen
  (a) Val av partisekreterare
  (b) Val av styrelseledamöter
 10. Val av kommande års revisorer
 11. Val av kommande års valberedning
 12. Eventuella fyllnadsval
 13. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 14. Mötets avslutande
Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls, alltså senast lördag 24 september kl. 23.59.

De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande, alltså senast lördag den 8 oktober kl. 23.59.

Du kan se de nominerade kandidaterna direkt på VoteIT: https://piratpartiet.voteit.se/hostmote-2022/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Presidiet kommer att använda Schulze-omröstning vid omröstningar med flera valmöjligheter. Annars ställs förslag mot avslag i enkel majoritetsomröstning.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här.

Detaljer

Start:
16 oktober
Slutar:
23 oktober
Evenemang Kategorier:
,
Webbplats:
piratpartiet.voteit.se

Arrangör

Piratpartiet
E-post:
info@piratpartiet.se
Close