Join the swarm:

EU-rätten

Datalagringskalendern dag 11: “Ett allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter”
Dag 11

Datalagringskalendern dag 11: “Ett allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter”

EU-domstolen slog 2016 fast att den svenska datalagringslagen utgjorde ett synnerligen allvarligt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv och skydd av personuppgifter. Sverige ålades att omedelbart sluta med detta angrepp på våra mänskliga rättigheter.

Läs mer
1920 1459 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 7: Lagstiftningen följer inte EU-rätten
Dag 7

Datalagringskalendern dag 7: Lagstiftningen följer inte EU-rätten

”Det är EU-rätten som sätter ramarna för den nationella lagstiftningen om datalagring för brottsbekämpande ändamål” – Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot Socialdemokraterna

Läs mer
1920 1284 Piratpartiet