Join the swarm:

Patrick Breyer

Patrick Breyer är EU-parlamentariker under mandatperioden 2019-2024. Han representerar det tyska Piratpartiet. Han är ledamot i utskotten för medborgerliga rättigheter och för samarbete med Island och Norge. Han är också ersättare i utskottet för rättsliga frågor.

Bakgrund

Patrick Breyer är doktor i juridik och disputerade med en avhandling om datalagring i en tysk kontext. 2004 blev han sedan domare i Schleswig-Holstein och var sedan med och grundade det tyska Piratpartiet. Han har drivit flera rättsfall i Tyskland, särskilt två stycken framgångsrika överklaganden av datalagring (2012 och 2020).

2012 till 2017 var Patrick Breyer invald i delstatsparlamentet för Schleswig-Holstein. Han donerade ungefär 700 000 kronor av den ersättning han fick som gruppledare till att betala av delstatens skulder. 2015 rapporterade tidningen Die Welt att Patrick var den överlägset hårdast arbetande parlamentarikern i delstatsparlamentet. Hans 356 initiativ dubblade nästan antalet från den flitigaste icke-piraten Heike Franzen (CDU), som hade lagt fram 181 stycken. 2017 fick Patrick Breyer Horst Lütje-stiftelsens ryggradsutmärkelse för att ha tagit delstaten till domstol över att ha utmanat de styrande partierna ifråga om offentliga anställningar som inte utlysts öppet, trots hot från de styrande om att inte offentligt kritisera detta.

Politisk agenda

Patrick Breyer fokuserar i EU-parlamentet på transparens, digitala rättigheter, skydd för privatlivet, dataskydd, yttrandefrihet och reglering av internet.

Patrick Breyer ställer Ylva Johansson mot väggen

Patrick i parlamentet om DSA

Följ Patrick Breyer

Du kan följa Patrick på Twitter och hans hemsida.