Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Svenska regeringen om censurfilter och länkskatt


Svenska regeringen ställer sig bakom krav på censurfilter och länkskatt

>

För ett par dagar sedan röstade ministerrådet i EU om upphovsrättsreformen. Rådet ställde sig bakom förslaget från kommissionen, med smärre förändringar. Rådet ställde sig bakom förslagen om censurfilter och länkskatt.

De enda länder som röstade emot var Nederländerna, Tyskland och Ungern. Ungern och Tyskland röstade emot för att de inte tyckte förslaget gick tillräckligt långt. Sverige ställde sig på sidan som angriper friheten att länka och att inte bli censurerad av automatiska filter på nätet.

JURI-utskottet i EU-parlamentet ska rösta i frågan 20-21 juni. Den av de svenska ledamöterna som behöver påverkas är Jytte Guteland (S), som kan nås genom detta verktyg. Ring henne innan omröstningen och berätta att du vill att hon röstar nej till förslagen om censurfilter och länkskatt.

Läs mer om hur arbetet med upphovsrättsreformen fortgår och hur läget ser ut i parlamentet här: juliareda.eu/2018/05/censorship-machines-link-tax-finish-line/.

3000 1000 Piratpartiet