Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Styrelsemöte 28/4

Välkomna på styrelsemöte för Piratpartiet söndag 28 april kl. 10.00-ca 13. Mötet kommer att hållas online på partiets mumbleserver. Har du inte använt mumble tidigare hittar du info om hur du ansluter här.

Dagordning:

>

§ 1.  Mötets öppnande
    1.1. Fastställande av röstlängd
    1.2 Val av mötesfunktionärer
    1.3 Eventuella adjungeringar
    1.4 Fastställande av dagordning
    1.5 Eventuella PC-beslut

§ 2.  Rapporter
    2.1 Rapport från EU-valsgruppen
    2.2 Partiledarens rapport
    2.3 Partisekreterarens rapport

§ 3.  Diskussionspunkter
    3.1 Vårmöte
    3.2 Efter valet – scenarier och strategi

§ 4.  Beslutspunkter
    4.1  EU-val

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

/Styrelsen

3000 1000 Piratpartiet