Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Skivbolagens fåniga krav på vilka som får sitta i juryn angående piratkopiering

Internetleverantören Grande Communications har stämts av de tre stora skivbolagen – Universal, Sony och Warner – för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa piratkopiering bland sina kunder. Skivbolagen menar att Grande gjort sig skyldiga till brott genom att inte ha straffat kunder som anklagats för upprepad piratkopiering. Anklagelserna har bestått i brev från skivbolagen med egna bevis på genomförd kopiering. Grande menar å sin sida att bevisen som skickades var opålitliga och att de bara är en internetleverantör som aldrig uppmuntrat till piratkopiering.

Som en del av rättsfallet får båda sidor ställa frågor till potentiella jurymedlemmar för att utesluta jäviga eller partiska personer. Ett par av skivbolagens frågor närmar sig det absurda.

Skivbolagen vill veta ifall de potentiella jurymedlemmarna någon gång läst något från nyhetssidorna Ars Technica eller TorrentFreak. Det är absurt att mena att någon är partisk i målet bara på grund av dess vilja att hålla sig informerad genom att läsa dessa publikationer. Det har ingenting med jävighet eller partiskhet att göra.

Den elake hade gissat att de vill utesluta personer som har genuina kunskaper inom upphovsrättens juridik och politik.

Som intressant kontrast till denna paranoia kan man lägga fram vad som försigick under rättegången mot The Pirate Bay 2009. Domaren var med i intresseorganisationer för hårdare straff mot fildelare. och utredande poliser med jobb hos filmbolagen. Inget av detta menade skivbolagen utgjorde jävighet; men läser man TorrentFreak, då är man minsann jävig!

3000 1000 Piratpartiet