Rättegången mot Assange, sammanfattning av dag 4

27 februari, 2020

Assange gavs inför dagens förhandlingar ett par hörlurar så att han åtminstone skulle kunna höra vad som sades under rättegången inne i sin bur. Han kan dock fortfarande inte kommunicera med sina advokater, utan att riskera att åklagarsidan hör vad han säger. Trots att försvaret lyfte praxis och lag som tydliggjorde att domaren hade rätt att låta Assange sitta med sina advokater istället för i en glasbur valde domaren att Assange fortsatt ska vara inburad utan möjlighet till privat kommunikation med sina advokater.

Domaren sade att hon inte hade ”been told of any particular aspect of condition that requires [Assange] to leave the secure dock”, trots att Nils Melzer, FN:s rapportör för tortyr redan förra året krävde att Storbritannien skulle släppa Assange och att behandlingen av honom riskerade att leda till hans död.

Sista delen av åklagarens argumentation

Åklagaren avslutade sin poäng från gårdagen: när det brittiska parlamentet tagit bort utlämningsundantaget för politiska brott så är det inte upp till domstolen att återintroducera det ”bakvägen” (utlämningsavtalet mellan USA och Storbritannien).

Nästa poäng från åklagaren var att ett politiskt brott skulle involvera ett mål om att ändra styret av USA, vilket av åklagarsidan inte bedöms ha varit Assanges målsättning. Vidare att ett politiskt brott måste vara en del av en politisk kamp mellan fraktioner i USA.

”There cannot be a political crime in the absence of a struggle for power.”

James Lewis, åklagare

En av åklagarens huvudpoänger verkar vara att fokus ska ligga på den åtalades ageranden och inte motivet bakom anklagelserna om brott när man avgör ifall ett brott är politiskt. Åklagaren menade också – anmärkningsvärt nog – att undantaget för politiska brott är utdaterat och bara var användbart i en tid när liberala demokratiers behov av att skydda dissidenter var tydligt.

”He’s not a journalist. He’s not a whistleblower. He is a political actor. He has a political agenda.”

PJ Crowley, talesperson för amerikanska utrikesdepartementet

Åklagaren upprepade att basen för åtalet inte är att Assange läckt information, utan att han läckt information som ”put lives at risk”. Det agerande som enligt åklagarsidan inte är politiskt ”are not his leaking to the press, but his actions of publishing activity reports, absent redaction – thereby putting [informants or sources at] risk.”

Försvarets avslutning

Visserligen gick försvaret med på att utlämningsavtalet inte är en del av brittisk lag, men de pekade istället på att den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter är det, och att den förbjuder rättsosäkra utlämningsprocesser. Dessutom angrep försvaret åklagarsidans argumentation om att domstolen inte har rätt att tolka ett avtal genom att hänvisa till praxis.

Försvaret upprepade sin tidigare argumentation om att utlämningslagen från 2003 inte utesluter undantag för politiska brott genom att inte omnämna det.

Försvaret bemötte idén om att undantag för politiska brott skulle vara utdaterat genom att hänvisa till FN:s riktlinjer för avtal, interpol och varje amerikanskt utlämningsavtal. Hur kan USA anse att undantaget är utdaterat när man kräver det i alla utlämningsavtal man skriver på?

Försvarets advokat Ed Fitzgerald: ”What other point could there be to publish evidence of war crimes, torture and human rights abuses if not to produce a change in policy?”. Försvaret hänvisade också till att Wikileaks publiceringar ledde till förändrad politik i USA gällande krigen i Mellanöstern. På detta vis ville man stärka sitt argument om att Assange agerat politiskt och därför borde skyddas från utlämning.

Framtiden för rättegången

Det här var sista dagen av den här omgången förhandlingar i rätten. Rättegången fortsätter på allvar i maj, då rätten ska ta ställning till bevismaterialet.


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!