Join the swarm:

Julian Assange And Ricardo Patiño August 2014(1)

Dom i fallet Assange: ingen utvisning, men hotet mot journalister kvarstår

Idag har en brittisk domstol avgjort ifall Julian Assange ska utvisas till USA. Han har åtalats under Espionage Act för att ha publicerat hemlig information som gavs till honom av Chelsea Manning 2010-2011.

Domstolen fann att Assange inte kan utvisas till USA, eftersom hans mentala hälsa i kombination med det amerikanska fängelsesystemet gör det troligt att han kommer ta sitt liv i fängelset.

Domstolen delade däremot inte försvarets övriga argument om fallets politiska natur eller dess hot mot grundläggande journalistik och yttrandefrihet. Det gör att åtalets hot mot journalister kvarstår.

USA har aviserat att man kommer överklaga beslutet. Så länge sitter Assange fortfarande inlåst i Belmarsh i väntan på klarhet. Han har ansökt om att bli frisläppt mot borgen. I den frågan väntas besked senare i veckan.

Vi välkomnar beslutet att inte utvisa Assange till USA, men beklagar att domaren på nästan alla punkter följde åklagarens linje. Det fråntar inte heller den brittiska regeringen sitt ansvar i att ha godkänt utlämningsförfrågan i första ledet.

2560 853 Piratpartiet