Lokala föreningar

Om våra lokala föreningar

Piratpartiets stadgar ger lokala föreningar väldigt stort självbestämmande över sina egna stadgar, sin verksamhet och politik. Så länge föreningarna följer den nationellt antagna politiken och verkar i enlighet med partiets principprogram är de fria att organisera sig som de vill.

De lokala föreningarna är de enda som kan ställa upp i lokala val för partiets räkning.

Vill du starta en lokal förening där du bor? Kontakta partisekreterare Mattias Rubenson, så hjälper han dig!

Lokala föreningar

Stockholmsregionen

I nuläget samarbetar alla piratpartiavdelningar i Stockholmsregionen för att bygga ett starkt parti här : länsavdelningen, kommunavdelningar inklusive Stockholms stad och Ung Pirats motsvarande organisationer.

Gå till sidan..»

Örebro

Vi är ett litet parti med stora idéer. Vårt kommunprogram fokuserar på tre områden som vi tycker är extra viktiga för Örebro. Det betyder inte att vi tycker att andra områden är helt betydelselösa – tvärt om. Vi är tacksamma att det finns andra parter som också lyfter fram viktiga frågor och som kan komplettera oss i kommunfullmäktige.

Gå till sidan..»