Lokala föreningar

Om våra lokala föreningar

Piratpartiets stadgar ger lokala föreningar väldigt stort självbestämmande över sina egna stadgar, sin verksamhet och politik. Så länge föreningarna följer den nationellt antagna politiken och verkar i enlighet med partiets principprogram är de fria att organisera sig som de vill.

De lokala föreningarna är de enda som kan ställa upp i lokala val för partiets räkning.

Vill du starta en lokal förening där du bor? Kontakta partisekreterare Mattias Rubenson, så hjälper han dig!

Lokala föreningar

Stockholm stad

Sedan förra valet har Piratpartiet Stockholmsregionens sida varit den centrala informationssajten för länets piratpartiavdelningar, länsavdelningen, kommunavdelningar och Ung Pirats motsvarande organisationer. Se regionens hemsida. Den här sidan har varit passiv. Piratpartiet ställer nu endast upp lokalt till kommunfullmäktige i Stockholms stad, varför denna sida kommer att användas inför valet. Här hittar du Stockholms stads styrelse för kontakt och vårt kommunalpolitiska program.

Gå till sidan..»

Stockholmsregionen

I nuläget samarbetar alla Piratpartiavdelningar för att bygga ett starkt parti här i Stockholmsregionen: länsavdelningen, kommunavdelningar och Ung Pirats motsvarande organisationer. I valet 2018 ställde vi upp i kommunen i Stockholms Stad. Se vår sida för staden: piratpartiet.se/lokalforeningar/stockholms-stad

Nu stundar snart EU-val. Ett utmärkt tillfälle att komma med i verksamheten.

Gå till sidan..»

Örebro

Vi är ett litet parti med stora idéer. Vårt kommunprogram fokuserar på tre områden som vi tycker är extra viktiga för Örebro. Det betyder inte att vi tycker att andra områden är helt betydelselösa – tvärt om. Vi är tacksamma att det finns andra parter som också lyfter fram viktiga frågor och som kan komplettera oss i kommunfullmäktige.

Gå till sidan..»