Join the swarm:

nova software

Skolplattformen, del 1: Upphandlingens vinnare
_titleheader_mockup_v1_withoutext

Skolplattformen, del 1: Upphandlingens vinnare

Projektet Skolplattformen visade sig ta ungefär sex år att utveckla till sjösättning och överskred sin budget rejält. Trots det utsätts slutprodukten för enorm kritik. Hur gick upphandlingen och utvecklingen till? Varför blev det såhär?

Läs mer
2560 853 Piratpartiet