Join the swarm:

Vårmöte 2021

Viktig information:

Piratpartiets vårmöte 2021 äger rum från onsdagen den 14 april kl 13:00 tills senast 25 april.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om vårmötet.

Mötet kommer främst hållas via VoteIT. Mer praktisk information kommer att komma.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.

Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.
Registrera dig så här!


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Fyllnadsval av en (1) ledamot med mandatperiod från mötet till och med 2021-12-31.

Valberedning
Fyllnadsval av en (1) ledamot, med mandat till 2021-12-31

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod

Valberedningens förslag
Valberdningen har inkommit med följande nomineringar
Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 kommer att tas upp som en bordlagd fråga.

Ekonomisk berättelse 2019
Ekonomisk berättelse för 2019 kommer att tas upp som en bordlagd fråga.

Revisionsberättelse 2020
Revisionsberättelsen för 2020 finns att läsa här.

Ekonomisk berättelse 2020
Ekonomisk berättelse för 2020 kommer att läggas upp här.

Verksamhets berättelse 2020
Verksamhets berättelse för 2020 finns att läsa här.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2018
Frågan om ansvarsfrihet för 2018 års partistyrelse kommer att tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års partistyrelse kommer att tas upp som en bordlagd fråga.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2020
Frågan om ansvarsfrihet för 2020 års partistyrelse kommer behandlas efter berättelserna.

Schema

 • 14:e april klockan 18:00 Öppnar mötet, punkt 1-13 avhandlas synkront
  Mötet övergår i asynkron form för diskussion av motioner.
 • 17:e april klockan 18:00 Öppnar omröstning för motioner
 • 18:e april klockan 18:00 stänger omröstning för motioner, punkt 13 är klar och utfrågning av kandidater inleds.
 • 20:e april klockan 18:00 öppnar omröstningar i valärenden
 • 21:a april klockan 18:00 stänger omröstningarna i valärenden, och kvarvarande punkter hanteras därefter synkront.
 • 22:a april finns som reservdag om någon del av planeringen inte håller.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Val av två justerare
 5. Godkännande av voteringsordningen
 6. Verksamhetsberättelse för det föregående året
 7. Ekonomisk berättelse för det föregående året
 8. Revisionsberättelse för det föregående året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 10. Bordlagd fråga om ansvarsfrihet för 2018 års partistyrelse
 11. Bordlagd verksamhetsberättelse för 2019
 12. Bordlagd ekonomisk berättelse för 2019
 13. Bordlagd revisionsberättelse för 2019
 14. Motioner
 15. Fyllnadsval
 16. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 17. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.