Join the swarm:

Höstmöte 2021

Viktig information:

Piratpartiets höstmöte 2021 kommer ske den 9:e oktober kl 10:00.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om höstmötet.

Mötet kommer ske via Mumble och omröstningar kommer ske via Piratpartiets VoteIT.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader. Inbjudan till VoteIT har skickats ut den 8:e oktober. Kontakta mötespresidiet om du inte har tillgång till mötet på VoteIT.

Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Val av en (1) partiledare med mandatperiod 2022 till och med 2023
Val av en (1) vice partiledare med mandatperiod 2022 till 2023
Val av sex (6) ledamöter till partistyrelsen med mandatperiod 2022 till och med 2023

Revisorer
Val av två (2) revisorer och två (2) rangordnande ersättare, alla med mandatperioden 2022

Valberedning
Val av sex (6) ledamöter, med mandatperioden 2022

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod
Verksamhetsplan 2022
Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2022. Den går att läsa här.

Till höstmötet har styrelsen rätt att väcka propositioner. Två stycken propositioner har inkommit utöver verksamhetsplan.

 1. Stadgeändring gällande extra val
 2. Fokusområden för Valmanifestet 2022

Dessa berättelser har blivit bordlagda vid tidigare medlemsmöten och kommer därför behandlas här.

 1. Ekonomisk berättelse 2019
 2. Revisionsberättelse 2019
 3. Ekonomisk berättelse 2020
 4. Revisionsberättelse 2020

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  1. Ekonomisk berättelse för 2019
  2. Revisionsberättelse för 2019
  3. Ekonomisk berättelse för 2020
  4. Revisionsberättelse för 2020
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Övriga propositioner
  1. Stadgeändring gällande extra val
  2. Fokusområden för Valmanifestet 2022
 10. Val till partistyrelsen
  1. Partiledare
  2. Vice Partiledare
  3. Styrelseledamöter
 11. Val av kommande års revisorer
 12. Val av kommande års valberedning
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 15. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.