Extrainsatt medlemsmöte 2022

Viktig information:

Piratpartiets extramöte 2022 äger rum 14 – 30 Januari 2022
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om extramötet.

Mötet kommer hållas via VoteIT, där omröstningar och diskussion kommer att ske. Utöver det virtuella mötet kommer även ett fysiskt möte att äga rum 28-30 Januari. Det fysiska mötet är ett frivilligt tillval och det går att delta i mötet till fullo enbart via Internet.

Det fysiska mötet som skulle ha ägt rum på Fjällgatan 23 i Stockholm är uppskjutet och inte längre en del av medlemsmötet.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.


-Observera att du måste registrera dig på VoteIT innan mötets start för att kunna rösta och diskutera. Har du frågor så kontakta mötespresidiet: motespresidiet@piratpartiet.se.


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Fyllnadsval av två (2) ledamöter till partistyrelsen med mandatperiod från mötet till och med December 2023.

Valberedning
Fyllnadsval av två (2) ledamöter. Valberedningen som fyllnadsväljs tillträder direkt i samband med fyllnadsvalet och sitter resten av 2022.

Revisor och ersättare
Fyllnadsval av en revisor och en revisorsersättare.

Mötespresidium
Fyllnadsval av fyra (4) vice ordföranden till mötespresidiet, med mandat till nästa medlemsmöte

För att delta i diskussionerna använder vi VoteIT. Det finns även en fysisk mötesplats i Stockholm på Fjällgatan 23.
Val av riksdagskandidater 2022
Du kan kandidera på https://piratpartiet.se/kandidera/.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Diskussion om valmanifest till riksdagsvalet 2022
 8. Fyllnadsval av två ledamöter till partistyrelsen
 9. Fyllnadsval av en revisor och en revisorsersättare
 10. Fyllnadsval av fyra vice ordförande till mötespresidiet
 11. Fyllnadsval av två ledamöter av valberedningen
 12. Val av antal kandidater till riksdagsvalet 2022
 13. Val av kandidater till riksdagsvalet 2022
 14. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. Detta innebär att det är stängt för nya nomineringar. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Ovan är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.

Sök efter...