Extrainsatt medlemsmöte 2021

Viktig information:

Piratpartiets extramöte 2021 äger rum lördagen den 2 januari kl 13:00.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om vårmötet.

Mötet kommer hållas via Mumble, och VoteIT, där omröstningar och diskussion kommer att ske. Diskussionen förväntas vara färdig innan den 2:a januari! Detta betyder att ingen diskussion kommer att ske under själva mötet utan endast omröstningar!

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.


-Observera att du måste registrera dig på VoteIT innan mötets start för att kunna rösta och diskutera. Mail med registreringslänk har gått ut till alla medlemmar, om du inte har fått det så kontakta mötespresidiet: motespresidiet@piratpartiet.se.


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Fyllnadsval av tre (3) ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2022-12-31.

Valberedning
Fyllnadsval av tre (3) ledamöter, med mandat till 2021-12-31

Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen för 2018 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut som en sen handling innan mötet inleds. Den kan läsas här. En uppdaterad ekonomisk berättelse för 2018 som fixar det revisorn påpekar finns att läsas här.

Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut som en sen handling innan mötet inleds.

Ekonomisk berättelse 2019
Den ekonomiska berättelsen för 2019 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut som en sen handling innan mötet inleds

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2018
Den bordlagda frågan om ansvarsfrihet för 2018 års partistyrelse kommer behandlas efter berättelserna.

Styrelsen har lagt en proposition om ett nytt principprogram
Den kan läsas här: Styrelsens proposition om nytt principprogram.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Val av två justerare
 5. Bordlagd revisionsberättelse för 2018
 6. Bordlagd revisionsberättelse för 2019
 7. Bordlagd ekonomisk berättelse för 2019
 8. Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen 2018
 9. Propositioner
  1. Proposition om nytt principprogram
 10. Fyllnadsval
 11. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. Detta innebär att det är stängt för nya nomineringar. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Ovan är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.

Sök efter...