Join the swarm:

Valberedningen

Nuvarande valberedningen

Nuvarande valberedningen består av Henrik Brändén, Mattias Bjärnemalm, Otto Larsson, Sofia Dahlgren och Sofia Hartelius. Sammankallande för valberedningen är för nuvarande Mattias Bjärnemalm.

Valberedningen kan kontaktas via mail: valberedningen@piratpartiet.se

Valberedningens uppgift

Följande punkter är direkt tagna från partiets stadgar som beskriver valberedningen och dess uppdrag:

  • Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte
  • Om medlemsmötet eller partistyrelsen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet
  • Valberedningens ledamöter får i sitt förslag till partistyrelse inte nominera sig själva
  • Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna
  • Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte
  • Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter
  • Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget
  • Valberedningens ledamöter väljs på ett år
  • Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls