Join the swarm:

Markéta Gregorová

Markéta Gregorová är EU-parlamentariker under mandatperioden 2019-2024. Hon representerar det tjeckiska Piratpartiet. Hon är vice ordförande för parlamentets delegation till samarbetet med Ukraina, Armenien, Moldavien, Azerbajdzjan och Georgien. Hon är ledamot i utskottet för internationell handel och i det särskilda utskottet för utrikes inblandning i demokratiska val, inklusive desinformation.

Bakgrund

Markéta Gregorová har studerat internationella relationer och Europastudier. 2018 blev hon invald i Brno kommun, en post som hon lämnade när hon som 26-åring blev blev EU-parlamentariker.

Politisk agenda

Markéta arbetar mycket med transparens i internationella handelsavtal, för att förhindra fler avtal i stil med ACTA eller TTIP. Hon fokuserar också på EU:s export av vapen till krigszoner och desinformation.

Intervju med Markéta om hennes kandidatur till EU-parlamentet

Dialog med Markéta om Julian Assange

Följ Markéta Gregorová

Följ Markétas arbete på twitter eller hennes hemsida.