Join the swarm:

Extrainsatt medlemsmöte feb-mar 2022

Viktig information:

Piratpartiets andra extra medlemsmöte 2022 äger rum 25 februari – 6 mars
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om extramötet.

Mötet kommer hållas via VoteIT, där omröstningar och diskussion kommer att ske.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.


-Observera att du måste registrera dig på VoteIT innan mötets start för att kunna rösta och diskutera. Har du frågor så kontakta mötespresidiet: motespresidiet@piratpartiet.se.


Mötets innehåll

På mötet kommer endast ett ärende behandlas: val av Piratpartiets kandidater till riksdagsvalet 2022. Först väljs antal kandidater på listan, därefter väljs kandidaterna.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behörighet
  3. Fastställande av mötesordning
  4. Godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
  5. Val av två justerare
  6. Godkännande av voteringsordningen
  7. Val av antal kandidater till riksdagsvalet 2022
  8. Val av kandidater till riksdagsvalet 2022
  9. Mötets avslutande

Kandidera till riksdagslistan

Du kan fram till det att mötet öppnar kandidera via denna länk:  https://piratpartiet.se/kandidera/.

När mötet öppnat kan du kandidera direkt på mötesplattformen genom att lägga dig själv som förslag under mötespunkten val av kandidater till riksdagsvalet.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Ovan är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som  finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel  e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig  information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader  innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.