Skåne

Vår politik

Sjukvården är Region Skånes största verksamhet, och ett av flera ansvarsområden som berör Piratpartiets kärnfrågor nära, som kulturlivet. För folkhälsan vill vi skapa mer trygghet med t.ex. basinkomst. Vi tar ett stort steg med en human, vårdfokuserad drogpolitik. För miljö, infrastruktur och samhällsplanering behövs politiker som förstår modern och säker teknik, för att planera kollektivtrafik och medicinsk forskning.


Vårdpolitik

Låt läkare vara läkare, och låt annan personal ta hand om rutinarbete. Piratpartiet vill stärka individens integritet i journalsystemen inom vården. Byråkratin inom vården behöver anpassas till moderna IT-system.

Ambulanser måste kunna komma snabbt, även i norra och nordöstra Skåne.

Kollektivtrafik

Tågtrafik behöver kunna nå samtliga kommuner i regionen. Piratpartiet vill automatisera så mycket av tågtrafiken som möjligt, som till exempel gjorts med stor framgång i Köpenhamns metro sedan många år.

Piratpartiet vill utreda avgiftsfri kollektivtrafik, som bland annat provats i Avesta 2012 och Tallinn 2013 med goda resultat. Kollektivtrafiken är redan idag kraftigt subventionerad. Så länge avgifter finns kvar behöver betalsystemen anpassas för att inte registrera hur enskilda människor reser.

Energipolitik

Energipolitiken bör vara teknikneutral. Detta innebär att val av energislag ska göras utifrån tekniska och ekonomiska faktorer, samt ur miljöhänsyn. Politiker ska sätta upp rimliga miljöregler, men ska åtminstone inte subventionera etablerade tekniker. Specifik energiteknik ska inte subventioneras, utan de tekniker som uppnår miljöreglerna ska spela på lika villkor. Skåne bör vara öppet för en modern kärnkraftsanläggning som kan ersätta Barsebäck – för att minska elnätets sårbarhet, och inte minst slippa importera tysk och dansk kolkraft.

Piratpartiet vill minska beroendet av slumpkraft. T.ex. solkraft ger ingen energi vinterkvällar när behovet är som störst. Vindkraft behöver alltid kompletteras med stora mängder naturgas eller vattenkraft. En av Sveriges industris konkurrensfördelar har länge varit god och pålitlig tillgång på elektricitet.

Piratpartiet vill göra eltillgången pålitlig i Skåne. Tillgänglig el är en mycket tydlig faktor för befolkningens hälsa och därför är det önskvärt att öka tillgängligheten och produktionen av el.

Jämlikhet

Vid offentlig anställning så ska ej namn, kön, ålder, etc. synas utan endast merit ska vara till grund för anställningsintervju.

Möjliggör förtätning av stadskärnor, förutom påbyggnad på höjden, också en minskad parkeringsnorm – odla mat, inte parkeringar.

Protokoll och dokument

Kontakt

Har du frågor om Piratpartiet Skånes politik, idéer för lokal aktivism eller vill engagera dig i föreningen? Skicka ett mail till styrelsens ordförande Jan-Erik Malmquist.

Dela

Delta

Donera

Skåne är en av de pirat-tätaste landsändorna i Sverige. Vi har regelbunden aktivitet i både Lund och Malmö, och på flera orter finns det många aktiva som väntar på att du ska dra igång en lokal förening där. Om du vill göra det, hör av dig till Christoffer Eldengrip.

Du kan se vad som är på gång på vår Facebook-sida, i vår Facebook-grupp eller i Piratpartiets kalender.

Såhär kan du stödja Piratpartiet i Skåne: swisha till Piratpartiets konto – 1231792159 – och märk donationen ”Skåne”.

Senaste nytt

28 november 2019 — Julmiddag i Lund

[Lokalt] Ännu ett år har gått och alltså är det ännu en gång dags för traditionsenlig julmiddag med Skånepiraterna i Lund!

Läs mer..»