Rättegången mot Assange, sammanfattning av dag 1

Denna första vecka av Assanges rättegång består i legala argument, medan bevisbedömningen kommer att ske senare i Maj. Under första dagen fick vi sammanfattningar av båda sidors legala strategier, vilka sammanfattas här.