Utan internet
tystnar motståndet

Katarina Stensson

Jag upptäckte partiet på riktigt under 2014 och man kan väl säga att det var kärlek vid första ögonkastet. Jag brinner extra mycket för allas rätt till kunskap, och vill jobba för öppenhet och transparens på alla områden. Min åsikt är att politik bör byggas på evidens så långt det är möjligt, och att teknik är fantastiskt och kan användas som verktyg för att lösa många samhällsproblem, om vi ser till att ha människan i fokus när vi utvecklar den. Min bakgrund är som ingenjör, och forskare i fysik, och med ett stort engagemang i utbildningsfrågor. Med erfarenhet inom akademisk forskning, i startupsektorn och i föreningslivet har jag en bred erfarenhet och förståelse för olika aktörer i samhället och deras behov och intressen. Min åsikt är att politikers roll är att ta hänsyn till alla dessa men i slutändan agera för medborgarnas bästa, och vara deras röst när de inte får höras.

Vad vill jag göra?

Demokrati

Kunskap

Innovation

EU behöver bli bättre förankrat i folkviljan. Vissa beslut ska inte fattas på EU-nivå, utan närmare de människor som berörs. Andra beslut bör fattas på EU-nivå, till exempel många digitaliseringsfrågor. Där ska folkets röst höras tydligare än idag.
Konkret bör större lagstiftande makt ges till det folkvalda Europaparlamentet, istället för ministerrådet och kommissionen som inte är direkt valda av medborgarna.

Dessutom måste allt som sker i EU bli mer transparent. Vilka lobbyister deltar i lagstiftningsarbetet och vad sägs i stängda förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen? Jag anser att det är din rätt som medborgare att kunna granska och ställa makthavare till svars för sina handlingar.

Slutligen måste vi politiker vara medborgarnas röst i all lagstiftning. Stora industrier och mediaconcerner har pengar att tala för sig själva, jag kommer alltid sätta medborgarnas rättigheter främst. Er yttrandefrihet, rätt till privatliv och tillgänglighet måste alltid sättas före företags ekonomiska intressen.

Jag vill jobba för en mer evidensgrundad politik i Bryssel, där vetenskapens och akademins röster blir hörda mer än företagens lobbyister. För mig måste all politik vara grundad i kunskap.

Kampen för fri kunskap är central för dagens samhället. Idag finns många hinder för spridningen av kunskap – till exempel upphovsrätten, genom att skattefinansierad forskning låses in bakom betalväggar. Det gör det omöjligt för forskare i medel- och låginkomstländer att delta i forskarsamhället, och svårt för skolelever, journalister och ja, alla er att ta del av forskningsresultat.

Samtidigt har vi stora möjligheter att använda internet för att sprida kunskap bättre, där Wikipedia är ett fantastiskt exempel på hur vi genom internet kan samarbeta för allas bästa.

Internet är en enda stor fantastisk kopieringsapparat, som gör kunskap och kultur tillgängligt för alla 4 miljarder människor som är uppkopplade. Knapphet i upplaga är den gamla affärsmodellen för kultur och kunskapsspridning, och den matchar inte alls internet. Istället för att förstöra internet för att behålla utdaterade affärsmodeller behöver kulturskapare, media och förlag hitta nya vägar att fånga värde. Många bra exempel finns redan på att det funkar. Internet bör hållas fritt för att stärka demokrati, kultur, kunskap och utveckling.

Idag har internet blivit monopoliserat. En liten grupp stora plattformsföretag har kontroll över en stor del av kommunikationen på nätet, och använder pengar och data för att stärka sin position. Flera lagar på EU-nivå försämrar ytterligare möjligheterna för små företag att konkurrera med de stora genom byråkrati och otydlig lagstiftning. För att europeiska företag ska kunna växa behövs sund konkurrens på den digitala marknaden.
Strategin för en enhetlig digital marknad (digital single market) bör vara just det, och inte som det i flera fall blivit, olika lagstiftning i olika länder. Småföretag behöver inte mer byråkrati. Jag vill se till att företag kan starta och växa i Europa, genom att optimera lagstiftning för dem snarare än de stora industrierna, nätjättarna och mediekoncernerna.
Tack vare billiga solceller kan fler delar av planeten få tillgång till elektricitet på ett klimatvänligare sätt. Drönare kan möjliggöra snabb hjälp vid akuta nödsituationer. Självkörande bilar och bussar är på väg att revolutionera våra transportsystem. Vertikala odlingsytor, mineralbrytning på asteroider, utrotning av farliga epidemier, genmodifiering för att förhindra genetiska sjukdomar, kvantdatorer och robotar som kan lära sig beteendemönster direkt från människor – framtiden bär på fantastiska möjligheter. Piratpartiet vill att EU ska satsa på forskning och innovationsstöd för att möjliggöra en sådan framtid, och se till att den kommer alla till gagn.

Jag vill arbeta för ett mer demokratiskt Europa, där politiker ställs till svars för sina beslut, och där folkets röst väger tyngre. EU är helt nödvändigt för att reglera vissa frågor, medan andra beslut måste få fattas närmare medborgare. En röst på mig är en röst på progressiv, evidensbaserad politik, baserad på piratrörelsens värderingar om fri kunskap, kulturskapande och stärkt försvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Dela

Delta

Donera

Du kan delta i min valkampanj genom att bli medlem i Piratpartiet, prata om min kandidatur med dina vänner eller bjuda hem mig för att prata med dig och inbjudna gäster om min kandidatur.

Vill du stödja min valkampanj ekonomiskt är det enklaste att swisha till Piratpartiet – vårt nummer är 1231792159.

Senaste nytt

19 maj 2019 — Vi kräver bättre skydd mot cyberhot

[Piratpartiet i media] I en debattartikel i NyTeknik angriper våra EU-kandidater Katarina Stensson och Maj Stenmark Socialdemokraterna för deras diffusa cybersäkerhetspolitik och historia av medborgarfientlig politik på området.

Läs mer..»

13 maj 2019 — PM: Piraterna går mot sitt bästa val någonsin!

[Pressmeddelanden] För bara 13 år sedan grundades det första piratpartiet i Sverige. I rörelsens tredje EU-val kommer vi att skriva historia. För första gången kommer det finnas pirater från flera olika länder i parlamentet. Vi kommer vara fler än någonsin som kan arbeta för att vända nätpolitiken från censur och övervakning till skydd för yttrandefrihet och privatliv.

Läs mer..»

11 maj 2019 — Pirat-TV 11/5 - Internet och mänskliga rättigheter

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

[Piratpartiet] I dagens avsnitt av Pirat-TV diskuterar Mattias Bjärnemalm och Katarina Stensson läget i Piratpartiets valkampanj, hur du kan delta i Piratjakten och valkompasser inför EU-valet.

De gästas sedan av Zandra Hedlund, kandidat #11 för Piratpartiet i valet, och Pye Jakobsson, för en diskussion om internet och mänskliga rättigheter.

Läs mer..»

09 maj 2019 — Digital politik - är den viktig?

Mattias Bjärnemalm — Jag är internet

[Piratpartiet i media] Undrar du vad digitaliseringen innebär för politiken, om det är viktigt med digital politik och hur Piratpartiet skiljer sig från andra partier? Då ger den här videon dig de svar du söker!

Läs mer..»