Våra kandidater

Ålder: 40 år
Ort: Malmö/Bryssel
Sysselsättning: Sakkunnig inom digital politik

Jag har jobbat i Europa­parlamentet sedan 2011. Först som kontorschef åt piratpartiets Europa­parlamentariker Amelia Andersdotter, därefter ett kort tag som kontorschef åt vår tyska piratpartist Julia Reda, medan jag hjälpte henne att bygga upp sitt kontor.

Sedan Augusti 2014 jobbar jag som sakkunnig kring digitala frågor åt den gröna gruppen som piratpartiet har varit medlem i. Jag har jobbat med de lagförslag som lagts i EU inom ramen för både den digitala agendan och den digitala inre marknaden.

Läs mer om mig och vad jag vill åstadkomma i EU-parlamentet om jag blir invald.

Ålder: 30
Ort: Stockholm
Titel: Ingenjör

Till yrket ingenjör, älskar fysik och att fundera på lösningar till stora problem. Brinner för fri kunskap, rätten till utbildning och friheten att kunna göra egna informerade val. Den rätten försvarar jag i både den digitala och den fysiska världen.

Läs mer om mig och vad jag vill åstadkomma i EU-parlamentet om jag blir invald.

Ålder: 45
Ort: Göteborg
Titel: Partiledare

Jag har varit partiledare för Piratpartiet sedan 2016 och arbetar till vardags som systemutvecklare på ett IT-företag. Jag vill bidra med kompetens kring hur digitalisering och internet fungerar och arbeta för ett mer transparent och folkligt förankrat EU.

Läs mer om mig och vad jag vill åstadkomma i EU-parlamentet om jag blir invald.

Andreas Bjärnemalm

Ålder: 42
Ort: Malmö
Titel: Redovisningskonsult

Otto Larsson

Ålder: 29
Ort: Stockholm
Titel: Säljare

Jag är till vardags säljare inom IT-sektorn, men jag vill nu ge mig på en större utmaning. Jag är ny inom piratrörelsen, men har varit politiskt aktiv i drogpolitiska frågor de senaste 15 åren. Nu är det dags för nästa steg – jag vill förändra EU:s syn på droger och i första hand cannabis.

Christoffer Eldengrip

Ålder: 29
Ort: Malmö
Titel: Företagare

Jag vill gärna se ett Europa som utvecklas till det bättre. Det jag vill åstadkomma med mitt politiska arbete i EU är främst att det skall hushållas bättre med skatte­betalarnas pengar, se en effektivisering av förvaltningen samt att medborgarna får bättre insyn i besluts­processen och möjligheten att fortlöpande påverka. Till vardags driver jag företag och studerar till mätingenjör.

Maj Stenmark

Ålder: 32
Ort: Lund
Titel: Civilingenjör i teknisk fysik. Tekn. dr. i datavetenskap.

Jag disputerade inom AI och robotik 2017 och arbetar nu som robotprogrammerare. Jag anser att offentligt finansierad vetenskap och kultur ska vara fri för medborgarna.

EU bör ge infrastrukturstöd till utbyggnad av 4G-nätet, gränsöverskridande järnväg, grön teknik- och energiväxling inklusive utvecklingsstöd till moderna kärnkraftverk som bränner kärnavfall.

Och eftersom jag automatiserar: EU ska gå i bräschen för en framtid med mindre lönearbete.

Henrik Passmark

Ålder: 34
Ort: Stockholm
Titel: Statstjänsteman

Utredare på Socialstyrelsen med en magisterexamen i biomedicin. Arbetar med frågor som rör hälsodata och medicinsk forskning. Hjärtefrågor är integritet, öppen data och rättigheter för personer med funktionsvariationer.

Michaela Ljungstrand

Ålder: 19
Ort: Malmö
Titel: Student

Elsa Nore

Ålder: 41
Ort: Reykjavik
Titel: Förskolelärare

Zandra Hedlund

Ålder: 36
Ort: Stockholm
Titel: Dietist

Debattör med mångårig erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter.

Rätten till integritet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för en fungerande demokrati. Upphovsrättsdirektivet måste rivas upp och göras om från grunden. Internet är den i särklass största plattformen för politiskt påverkansarbete. Om internet begränsas, fråntas vi vår möjlighet att arbeta för ett bättre samhälle. Jag vill säkra din rätt till ett fritt internet.

Måns Magnusson

Ålder: 24
Ort: Lund
Titel: Civilingenjör

Jag är civilingenjör, och vill öka kunskapen inom EU gällande digitala frågor. Vi måste stoppa lagstiftning som kräver teknik som ännu inte existerar eller håller måttet. Jag tänker följa i Julia Redas fotspår och aktivt öka transparensen inom EU.

Viktor Alakörkkö

Ålder: 25
Ort: Umeå
Titel: IT-tekniker

Jan-Erik Malmquist

Ålder: 45
Ort: Lund
Titel: Företagare/Utvecklare

Jag har varit medlem i Piratpartiet närmare sju år, och blev ordentligt aktiv från och med valrörelsen 2014. I grunden är jag civilingenjör men har också tagit ett par kurser i juridik.

Av de mänskliga rättigheterna har rättssäkerheten en särskild plats i mitt hjärta, och den plats Piratpartiet behövs på i EU är just att försvara grundläggande mänskliga rättigheter, att myndigheter fortsatt måste ha tydliga gränser för var individens intresse går före. I många fall har Sverige varit ett föregångsland i EU, och våra pirater behövs där.

Jag hoppas Piratartiet kan förbli en stark kraft för att förenkla den lagstiftning som beordras från EU, att få den mer förutsägbar och bättre förankrad i den moderna verkligehten, exempelvis inom övervakning och upphovsätt. Jag ser fram emot att alla ska kunna känna sig trygga, oavsett om man har kontakt med privatpersoner, företag eller en myndighetsrepresentant.

Michael Andersson

Ålder: 29
Ort: Landskrona
Titel: Hamnarbetare

Bor i centrala Landskrona och arbetar ute på Landskronas hamn. Inriktnings­utbildad inom flyg­industrin och IT-branschen. Vill satsa på en effektiv och hållbar utveckling av samhälle/industri som inte kränker den personliga integriteten. Mest aktiv inom kultur-/förenings­liv, infra­struktur samt energi­politik.

Fredrik Holmbom

Ålder: 47
Ort: Luleå
Titel: Applikationstekniker

Henry Rouhivuori

Henry Rouhivuori

Ålder: 52
Ort: Borås
Titel: Administratör

Wilhelm Wijkander

Ålder: 24
Ort: Lund
Titel: Systemadministratör

Morgan Landström

Ålder: 20
Ort: Torslanda
Titel: Lagerarbetare

Jag vill stärka yttrandefriheten i EU, verka för en mer human narkotikapolitik och skydda människors möjlighet att länka fritt.

Andreas Erlström

Ålder: 24
Ort: Lund
Titel: Student