Kandidater till förtroendeposter - Höstmöte 2019

Detta är en sammanställning av samtliga som kandiderar till respektive post under höstmötet.
Siffran inom parentes anger hur många platser som finns.
Se även partiets stadgar eller valberedningens förslag.

Partiledare (1)
Katarina Stenson

Vice Partiledare (1)
Jan-Erik Malmquist
Mikael Olsson
Henrik Passmark
Katarina Stensson

Ledamöter Partistyrelsen 2020-2021 (6)
Andreas Bjärnemalm
Christoffer Eldengrip
Mikael Enmalm
Sara Hjalmarsson
Magnus Hulterström
Pye Jakobsson
Mathias von Knorring
Jan-Erik Malmquist
Henrik Passmark
Maj Stenmark
Katarina Stensson
Fredric Öslöf

Ledamöter Partistyrelsen 2019-2020 -Fyllnadsval (6)
Andreas Bjärnemalm
Mikael Enmalm
Magnus Hulterström
Jan-Erik Malmquist
Maj Stenmark
Fredric Öslöf

Revisor 2020 (2)

Revisorsersättare 2020 (2)
Suzanne Carlborn

Ordförande Mötespresidiet Våren 2020 (1)
Daniel Kvarnström

Vice ordförande Mötespresidiet Våren 2020 (6)
Henrik Brändén

Valberedning 2020 (6)
Henrik Brändén
Jesper Öhlund

Den ursprungliga listan med samtliga nominerade finns arkiverad här.