Fokuskommuner i valet 2022

Det övergripande målet för valkampanjen 2022 är att ta minst ett kommunmandat, och därför beslutade styrelsen på styrelsemötet 27/6 2020 om en strategi för fokuskommuner i valet 2022.

Vad är en fokuskommun?

Fokuskommuner kommer få särskilt stöd från partiet ekonomiskt, med logistik och praktiska behov. Andra kommuner kommer också att få stöd, men mer begränsat.

Fokuskommuner är sådana kommuner där Piratpartiet satsar extra för att ta mandat i kommunalvalen 2022. För att nå resultat behöver vi fokusera våra resurser där vi har bäst chanser, och de platser där vi gör detta kallar vi fokuskommuner.

Styrelsen utgår från en schablonsiffra om 450 000 kronor för hela valkampanjen 2022. Av dessa är planen att reservera 200 000 kronor för bidrag till våra fokuskommuner. De exakta siffrorna är såklart föremål för revidering utifrån materiella omständigheter när valkampanjen inleds.

De kommuner som blir fokuskommuner kommer dela på de pengar som reserverats för fokuskommuner, partiet kommer prioritera fokuskommunerna när det gäller fysisk plats för utbildningar och aktiviteter samt riktning av marknadsföring i sociala medier.

Att en kommun utses till fokuskommun av partistyrelsen handlar inte om att den är favoriserad, utan om att det är en kommun där vi gjort bedömningen att vi har goda förutsättningar att nå ett bra resultat. Till grund för detta står de handlingar som skickats in i ansökan samt de materiella förutsättningarna i lokalvalet (mandatspärr, antalet röster per medlem som krävs i kommunen, med mera). Ifall flera kommuner i närheten av varandra ansöker om att bli fokuskommun kommer detta också räknas till deras fördel, på grund av synergieffekter.

De kommuner som inte blir fokuskommuner då?

Alla kommuner som ställer upp i val 2022 kommer att stöttas av partiet.

Kommuner som inte blir fokuskommuner ska givetvis också ställa upp i valet. Stöd (både ekonomiskt och praktiskt) kommer fortfarande utgå från riksnivån till lokal aktivism och målet för valet 2022 är att ställa upp i minst 10 kommuner med listor, oavsett om dessa är fokuskommuner eller inte. Av schablonsiffran för valkampanjen 2022 kommer 250 000 kronor läggs på kampanj utanför fokuskommunerna.

Samtliga kommuner kommer få stöd från partiet centralt genom bland annat hemsidor, valmaterial och valsedelslogistik. Om det finns mer vi kan hjälpa till med så finns partistyrelsen alltid bara ett mejl bort (styrelsen@piratpartiet.se).

Hur ansöker vi om att bli fokuskommun? Vad krävs?

Kommunföreningar kan ansöka till partistyrelsen om att bli fokuskommuner i valet 2022. I ansökan ska följande ingå:

 • Lokalpolitiskt program (behöver inte vara 100% klart, men i presentabelt skick)
 • Minst fem kandidater eller en kandidat per 10 000 röstberättigade, vad som än blir högst, som har samtyckt till att ställa upp i kommunvalet. Detta krav är aldrig högre än 15 kandidater.
 • En plan och strategi för valkampanjen, samt en lokal organisationsstruktur med:
  • Lokal valgeneral
  • Valstugeansvarig
  • Pressansvarig
 • Lista på minst 10 aktivister eller en aktivist per 3 000 röstberättigade, vad som än blir högst, som kommer delta i valkampanjen. Detta krav är aldrig högre än 30 aktivister.
 • En översiktlig budget (inklusive en schablon för partibidraget på max 50 000 kr)
 • En etablerad bevakning av den lokala politiken i form av t.ex. podcast, sociala medier, videor eller blogg
En kommun med färre än 32 000 röstberättigade behöver alltså 10 aktivister och 5 kandidater. Kommuner med fler än 90 000 röstberättigade behöver 30 aktivister. Kommuner med fler än 150 000 röstberättigade behöver 15 kandidater.

Ansökan ska skickas till styrelsen@piratpartiet.se innan den 11 september 13 november 2021. Besked ges sedan av partistyrelsen under hösten.

Om du har några frågor – maila partisekreterare Mattias Rubenson (mattias.rubenson@piratpartiet.se).