Join the swarm:

  1. Evenemang
  2. Medlemsmöte

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Höstmöte 2022

Piratpartiets höstmöte 2022 äger rum från den 16 oktober till den 23 oktober. På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om höstmötet. Mötet kommer hållas via VoteIT. Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet. För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst […]

Piratkongress

Vängården Follökna Vängården Follökna, Malmköping, Södermanland

Piratkongressen är Ung Pirats högsta beslutande organ där ny styrelse, budget och verksamhetsplan ska bestämmas för nästkommande verksamhetsår. På kongressen så är det kongressombuden som har rösträtt, dessa ombud väljs av Ung Pirats medlemmar. Röstning och nominering för kongressombud sker här: https://nominera.ungpirat.org/